Kazuistický webinár: Ako komunikovať so žiakmi a rodičmi

Popis

Určený pre:

  • Všetkých členov školských podporných tímov
  • začínajúcich školských psychológov
  • študentov
  • členov ŠPT v praxi
 

Lektorka: Mgr. Ada Becker

Cena: 20e

Kedy: WEBINÁR PLÁNUJEME ZARADIŤ DO PONUKY NESKôR v priebehu šk.roka 🙂  

Kde: ZOOM

Obsah webináru:

Webinár bude vedený zážitkovou formou simulovaním modelových situácií na základe kazuistík z reálnej praxe školských psychológov a školských podporných tímov.

Webinár bude veľmi interaktívny, preto je potrebné, aby ste si prečítali 5 kazuistík (ktoré vám pošleme na mail) opisujúcich problémové situácie z praxe školských psychológov a spolu s p. psychologičkou si vyskúšame ako pochopiť a reagovať na dané situácie.

Čo može byť ich spúšťačom?

Odkiaľ pramenia nedorozumenia medzi aktérmi?

Ako asertívne reagovať na daný podnet?

Ako si nastaviť komunikačnú stratégiu v škole?

PO ABSOLVOVANÍ WEBINÁRU DOSTANETE DARČEK!

Po absolvovaní jedného alebo druhého webináru dostanete nahrávky, ktoré pre vás p. psychologička vytvorila ako ukážku komunikácie v náročných situáciach so žiakmi.

Nahrávky viete použiť ako spôsob imaginácie v priamej práci so žiakmi.

Podobné nahrávky vytvára p. psychologička vo svojom projekte KLUB MODRÉ KRESLO, kde si môžete vypočuť silné príbehy z jej praxe odohrávajúce sa v modrom kresle v jej poradni.

Nech sa páči vstúpte a započúvajte sa 🙂

 

Klub Modré kreslo

 

O lektorke:

Psychológiu som vyštudovala na UKF v Nitra. Po ukončení vzdelania som absolvovala dva roky rozširujúceho štúdia pre školských psychológov na UK v Bratislave. Mala som veľké šťastie, hneď po škole ma prijali pod svoje starostlivé krídla skvelé kolegyne v CPPPaP v Šali. Boli to múdre ženy s niekoľkoročnou praxou a vzácnymi skúsenosťami v oblasti psychológie a práce s deťmi. Dostala som od nich výborný základ a skvelú štartovaciu pozíciu pre prácu školského psychológa.. Pôsobila som 7 rokov na niekoľkých základných školách. V praxi som pochopila veľkú dôležitosť spolupráce všetkých tímov školy – vedenie, učitelia, žiaci, rodičia. Podarilo sa mi vytvoriť vzácnu atmosféru zrušenia predsudkov a nové pravidlá, kde si každý člen uvedomoval užitočnosť mojej pozície. V takomto spolupracujúcom prostredí  boli rýchlo vidieť výsledky mojej práce, najmä pri pomoci deťom. Milovala som skupinovú prácu. Intenzívne som sa venovala prevencii proti šikane, rozvoju komunikačných zručností, budovania pekných vzťahom a žiakmi veľmi obľúbenej oblasti- sexuálnej výchove.

Materská dovolenka má však odstrihla od škôl, do ktorých som sa už nikdy nevrátila. Počas materskej som otvorila a prevádzkovala súkromné detské jasle a s láskou som sa o ne starala desať rokov. Niekoľko rokov pred ich odovzdaním som si budovala klientelu ako psychológ.

Psychológia je mojou vášňou. Neustále študujem a vzdelávam sa v tejto oblasti. Veľmi sa mi páčia a fascinujú ma možnosti našej mysle. Hlbšie som sa venovala hypnóze, jej princípom v modernej psychológii, ktorá využíva silu sugescii. Hlavnou témou mojej práce je vyhľadávanie spúšťačov problémov, ktoré takmer vždy pramenia z detstva. Preto práve detstvo je tá oblasť, ktorú liečime za pomoci vnútorného dieťaťa v nás.  Mám veľmi rada svoju prácu. Denne prežívam s ľuďmi zázraky, ktoré dokážu vo svojom živote urobiť, ak pochopia príčinu ich trápenia a bolesti.

Rada by som vám predstavila môj pohľad na školskú psychológiu s odstupom času, keď som vyletela zo škôl, roztiahla krídla a pozrela sa z výšky na témy školstva, detstva, koordinácie a práce na školách.

Ak vás zaujíma ako viesť empatický rozhovor, ako počúvať, na čo sa pri rozhovore sústrediť, ako klásť otázky, ako reagovať, aby ste cítili naplnenie, užitočnosť a radosť z výsledkov svojej prace, pridajte sa k nám na interaktívnom workshope, kde sa spoločne a podrobne pozrieme aj na úskalia vo vašich kazuistikách a príbehoch.

Teším sa na vás!

Mgr. Ada Becker

Psychologička pre deti a dospelých

Autorka úspešnej knihy Rozhovory v tichu

Zakladateľka Klubu Modré kreslo

Viac o knihe plnej psychológie, ktorá lieči už len čítaním a životných príbehoch ľudí z terapeutického Modrého kresla na www.adabecker.sk