Ako vyťažiť maximum z prítomnosti Škol. Podporného Tímu na škole?

20,00 

Vymazať
Katalógové číslo: dus Kategórie: Značky: ,

Popis

Určený pre:

  • učiteľov – pedagogických zamestnancov školy
  • ale aj pre všetkých, ktorých obsahová náplň webináru zaujme a bude preňho prínosom

KEDY:  ZÁZNAM

Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 2 termíny webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne (na poradnapsp@gmail.com) otázky, ktoré máte na lektora/ku, ako náhrada za diskusiu na konci webináru. 

K záznamu posielame aj prezentáciu.

KDE: ZOOM

Cena: 20e

Obsah:

Lektorka predstaví možnosť fungovania školského podporného tímu v rôznych kombináciách. Priblíži možnosti, ako učiteľ môže získať podporu od školského podporného tímu a ako si ju nastaviť efektívne pre svoj rast a pomoc jednotlivým žiakom a triednym kolektívom.

Zodpovie na otázky:

1. Aký význam má školský podporný tím?

2. S akými otázkami alebo oblasťami mi môže školský podporný tím pomôcť?

3. Ako by mala fungovať optimálna spolupráca?

4. Ako môžem profesionálne rásť a riešiť náročné situácie v jednotlivých triedach?

5. V čom je špecifikum práce školského špeciálneho pedagóga?

6. Aké otázky mi zodpovie školský psychológ?

7. Aké situácie sú v kompetencii výchovných poradcov?

8. Ako by mohla fungovať kariérová výchova na škole?

9. Ako spolupracovať s liečebným pedagógom?

10. Ako si vzájomne vymieňať informácie so sociálnym pedagógom?

11. Aké intervencie robí logopéd?

 

O lektorke:

Vyštudovala som psychológiu a biológiu v magisterskom štúdiu, ktoré som doplnila o inovatívne a špecializačné štúdium školskej psychológie. V doktorandskom štúdiu som sa venovala oblasti Pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie. V oboch prácach som sa venovala pedagogickým a psychologickým aspektom v oblasti integrácie, respektíve inklúzie zrakovo postihnutých žiakov do systému bežných škôl.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii a kurz vedenia Systemického rozhovoru. Taktiež som si doplnili zručnosti v oblasti kariérneho poradenstva, lektorstva a koučingu. Koučingový výcvik v základných metódach, ale aj párový a vzťahový koučing, sú oblasti, v ktorých mám skúsenosti. Moja prax spočíva v oblasti vyučovania na strednej škole, lektorovania, mentorovania a koučovania dospelých v rámci národných projektov AMV pre MPC Košice a NP dielne pre ŠIOV.
Od roku 2006 som pracovala ako učiteľka SŠ, v rokoch 2009-2014 aj v pozícii poradca, terapeut pre ľudí, ktorí potrebovali a vyhľadávali poradenské služby. Od februára 2017 pôsobím zároveň aj ako školská psychologička.

Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Som lektorkou a viedla som aktualizačné vzdelávania pre učiteľov a odborných zamestnancov. Ovládam rôzne vyučovacie techniky, techniky kladenia konštruktívnych otázok, prezentačné a komunikačné techniky, ktoré som získala v oblasti pedagogickej a poradenskej praxe.

Viac  lektorke nájdete na jej webstránke: https://lucia-redayova-kouc-terapeut-skolsky-psycholog.mailchimpsites.com/about

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM