Efektívny školský podporný tím na našej škole. Ako na to?

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • členov ŠPT
  • pedagogických asistentov
  • učiteľov – pedagogických zamestnancov školy
  • riaditeľov
  • ale aj pre všetkých, ktorých obsahová náplň webináru zaujme a bude preňho prínosom

Lektorka: PhDr. Janka Fondrková

KEDY: ZÁZNAM  

KDE: ZOOM

Cena: 30e

Obsah:

V našom webinári sa bližšie pozrieme na to, ako založiť školský podporný tím na základe špecifických potrieb školy.

Vysvetlíme si aké sú jeho ciele a prečo je dobré mať na škole fungujúci školský podporný tím.

Okruhy ktorým sa budeme venovať:

  1. Ciele, úlohy, poslanie a náplň práce jednotlivých profesií v rámci ŠPT

2. ŠPT v legislatíve a dokumentácii školy

3. ŠPT ako jeden z výrazných faktorov kvality školy, ktorý môže zvýšiť lukratívnosť školy.

4. Spolupráca s rodičmi, pedagogickými a odbornými zamestnancami.

5. Sieťovanie – medzirezortná a multidisciplinárna spolupráca s organizáciami v rámci vášho okresu, kraja a pod.

6. Efektívna komunikácia  v tíme – prerozdelenie úloh, kto bude koordinátorom?, ako komunikovať s vedením?

7. Hodnotenie činnosti ŠPT

8. Sebareflexia a supervízia

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Meno: PhDr. Jana Fondrková

Momentálne pracujem ako školská psychologička na strednej škole. Okrem toho mám skúsenosti s prácou psychológa na základnej škole s materskou školou a v detskom domove. Mám absolvovaný výcvik rozvoj kognitívnych funkcií metódou R. Feuersteina FIE I., Supervízia v pomáhajúcich profesiách v rozsahu 240h a i. Moje vedomosti a zručnosti si pravidelne dopĺňam účasťou na rôznych odborných školeniach a samoštúdiom. Aktuálne sa zaujímam najmä o podporu a vznik školských podporných tímov a zavedenie inklúzie do praxe.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM