Ako zmierniť dopad ROZVODU na žiaka

20,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • odborníkov zo školských podporných tímov
  • rodičov
  • pomáhajúce profesie
  • všetkých, ktorých téma zaujala

KEDY:  ZÁZNAM

 

Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 2 termíny webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne otázky, ktoré máte na lektora, ako náhrada za diskusiu na konci webináru. Ku každému záznamu posielame aj prezentáciu.

 

KDE: ZOOM

Cena: 20e

Lektorka: Mgr. Melitta Tóthová

 

Obsahová náplň webináru:

 

Pri rozvode môžeme hovoriť o tom, že ide o závažnú životnú situáciu, ktorá je zároveň na popredných priečkach medzi stresovými udalosťami v živote človeka. V dnešnom svete ide o častú tému, s ktorou sa každý z nás stretne či už v osobnom alebo pracovnom živote. Zmena, ktorá v procese rozchádzajucej sa rodiny nastáva výrazne ovplyvňuje život všetkých členov. Dospelí často siahnu po rozvode s predstavou lepšieho života, ukončenia konflitku. Napriek tomu, že rozvod/rozvodové konanie predstavuje často riešenie pre dospelých, taktiež so sebou prináša aj ťažkosti v podobe stresu.

Samotný rozvod nemusí byť spúšťačom traumy, deti si ale v jeho priebehu a v procese môžu prechádzať konfliktami rodičov, odlúčením od jedného alebo druhého rodiča a zvýšením napätím, ktoré je často prítomné. Na každé dieťa táto situácia vplýva inak a je závislá od mnohých faktorov ako napr. samotná reziliencia dieťaťa, správanie sa rodičov, okolia či rôzne iné vonkajšie faktory.

Webinár bude štrukturovaný tak, aby prinášal pohľad dieťaťa, tj. to ako na dieťa vplýva rozvodová situácia a zároveň by Vám mal ponuknúť strátegie ako s dieťaťom, ktoré k nám prichádza ovplyvnené touto situáciou nadviazať poradenstvo a pomôcť mu prechádzať jeho náročnou situáciou.

 

Bližšie sa budeme venovať konkrétnym oblastiam:

 

  • Vplyv rozvodu na deti v rôznom veku a prejavy traumatizovaného dieťaťa
  • Individuálna práca so žiakom, ktorého rodičia sú v rozvodovom konaní alebo rozvedení
  • Skupinová práca so žiakmi – ako hovoriť s deťmi počas skupinových aktivít o rozvode
  • Práca a kontakt s rodičmi
  • Možnosti multidisciplinárnej spolupráce

 

O lektorke:

Som psychologička pracujúca v občianskom združení Tenenet o.z.. V danom združení pracujem od začiatku mojej praxe, na viacerých uväzkoch ako projektový zamestnanec. Najdlhšie som sa venovala práci v CDR Tenenetu, kde prevažná väčšina klientov bola z oblasti rozvodu/rodičovských konfliktov. Ako ambulatný a terénny poradca som cca 3 roky vykonávala psychologické poradenstvo pre rodiny v rozvodovom konaní, po rozvode, pre rodičov ktorí boli v konflikte a nedokázali sa sami posunúť, prípadne hľadali ako najlepšie pomôcť ich deťom. Aktuálne v rámci Tenenet o.z. vykonávam aj praktickú činnosť v atestačnom štúdiu klinickej psychológie, kde sa viac venujem diagnostike a poradenstvu deťom a ich rodičom. V rámci odborného vzdelávania sa okrem krátkodobých seminárov aktuálne vzdelávam v krátkodobých výcvikoch s názvom Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu, Terapia hrou a filiálna terapia v Inštitúte rodinnej terapie Martin.

Mgr. Melitta Tóthová

Psychologička Tenenet o.z.

melitta.tothova@tenenet.sk

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM