Aplikácia SPOJKA

15,00 100,00 

Vymazať

Popis

Keďže neleníme a neustále rozmýšľame, ako zefektívniť prácu školských podporných tímov, a vnímame naše aktuálne potreby ako školskí psychológovia, školskí špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, učitelia a pod.

Napadlo nás vytvoriť jedinečný komunitný online priestor, kde by sme mali príležitosť získať:

 • podporu zo strany kolegov v diskrétnom Fóre – nie na sociálnych sieťach

 • materiály na psychoedukáciu o témach duševného zdravia na vašej škole pre žiakov, učiteľov, rodičov prostredníctvom EduPage (infografiky v PDF a jpeg formáte), tlačenej verzii na nástenky, na sociálne siete školy/školského podporného tímu a pod.

 • aktuálne informácie o dianí na Slovensku v oblasti duševného zdravia, inklúzie, multidisciplinárnej spolupráce a iných zaujímavých udalostiach

 • prehľad kontaktov pomáhajúcich profesií v jednotlivých regiónoch

 • aktuálne informácie o vzdelávaniach OZ Inkluziv-u

 • prístup k osnovám preventívnych programov na rôzne témy – tzv. PREVAKTIV – súbory preventívnych aktivít

 • prístup k pracovným listom o duševnom zdraví pre školské podporné tímy, učiteľov etiky, občianskej náuky, náuky o spoločnosti a iných humanitných predmetov, seminár psychológie ako aj krúžok psychológie

PRE KOHO JE APLIKÁCIA SPOJKA URČENÁ?

 • pre členov školských podporných tímov

 • kolegov zo školských zariadení výchovného zariadení poradenstva  a prevencie

 • kolegov z výchovno-vzdelávacích zariadení

 • kolegov zo špeciálnych výchovných zariadení

 • učiteľov etiky, občianskej náuky, psychológie na ZŠ a SŠ (na MŠ pracujeme 🙂 )

 • vedúci krúžkov psychológie a pod.

APLIKÁCIA SPOJKA je spoplatnená služba OZ Inkluzi-u
Od septembra 2023 – januára 2024 bude k dispozícii, so všetkými materiálmi a funkcionalitami, ZADARMO, ako testovacia verzia.
Budeme radi, ak napíšete svoje pripomienky k zlepšeniu tejto služby v tomto dotazníku.


Od januára 2024 bude aplikácia spoplatnená 15,- EUR do konca roka a od septembra 2024 bude celoročná suma 30,- EUR pre jednotlivca a 100,- EUR pre školu.

Je to spôsob, ako dokážeme

 • udržať IT služby spojené s prevádzkou aplikácie

 • zabezpečiť právne a supervízne služby, ktoré máte zahrnuté v balíčku

 • a naše úsilie pre vás pripraviť praktické materiály k našej práci

BALÍČEK PRE JEDNOTLIVCA zahrňuje:

1. Všetky funkcionality aplikácie: OZNAMY, WEBINÁRE, ČLÁNKY S INFOGRAFIKAMI, PREVAKTIV, DUŠIK, KALENDÁR, FÓRUM, KONTAKY

2. Tri otázky, ktoré môžete napísať do našej poradne na mail poradnapsp@gmail.com, kde vám odpovedia advokát JUDr. Peter Patay a naši supervízori. Poradenské služby, ktoré sme poskytovali zadarmo nás stoja už značné časové kapacity, preto sme pristúpili k tomuto kroku optimalizovať poskytovanie týchto služieb grátis 🙂

Ďakujeme za pochopenie.

Cena za app Spojka na 1 školský rok (od septembra do júna) : 30,- EUR

 

BALÍČEK PRE ŠKOLU/ZARIADENIE zahrňuje:

1. Všetky funkcionality aplikácie: OZNAMY, WEBINÁRE, ČLÁNKY S INFOGRAFIKAMI, PREVAKTIV, DUŠIK, KALENDÁR, FÓRUM, KONTAKY pre celý školský podporný tím a vybraných učiteľov. Budeme potrebovať presné počty zamestnancov, ktorí budú aplikáciu využívať s ich mailovými adresami. Viac informácii v Podmienkach používania webovej aplikácie Spojka.

2. Päť otázok za daný školský rok, ktoré môžete napísať do našej poradne na mail poradnapsp@gmail.com, kde vám odpovedia advokát JUDr. Peter Patay a naši supervízori. Poradenské služby, ktoré sme poskytovali zadarmo nás stoja už značné časové kapacity, preto sme pristúpili k tomuto kroku optimalizovať poskytovanie týchto služieb grátis 🙂 Ďakujeme za pochopenie.

Cena za app Spojka na 1 školský rok (od septembra do júna): 100,- EUR

Ak sa rozhodnete u nás absolvovať INOVAČNÉ VZDELÁVANIE, aplikáciu SPOJKU máte GRÁTIS. Viac o IV nájdete tu.

Registrácia je spustená na www.spojka.info

Údaje overujeme, preto do 24 hodín vás vpustíme do appky. Ďakujeme za strpenie 🙂

Pred vstupom do aplikácie si prosíme pozorne prečítajte naše Podmienky používanie webovej aplikácie Spojka.

Za porušenie podmienok sa považuje napr.:

 • v celku alebo v časti ďalej odplatne alebo bezodplatne poskytovať tretím osobám,
 • ak si v rámci bezpečnostných postupov občianskeho združenia OZ Inkluziv zvolíte alebo Vám bude poskytnuté používateľské meno, heslo alebo akúkoľvek inú informáciu, ste povinní s týmito informáciami nakladať ako s dôvernými a nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane ani nesmiete umožniť, aby k Aplikácii pod Vaším používateľským menom a/alebo heslom pristupovali neoprávnené osoby. Za všetky akcie, ktoré sa vykonajú pri používaní Vášho účtu v Aplikácii alebo pri používaní Aplikácie prostredníctvom vášho Zariadenia nesiete zodpovednosť Vy,
 • Občianske združenie OZ Inkluziv je oprávnené pozastaviť prevádzku tejto Aplikácie alebo niektorej z jej funkcií alebo vlastnosti z dôvodz aktualizácie obsahu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
 • Občianske združenie OZ Inkluziv si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia ukončiť platnosť Vášho účtu z dôvodu porušenia týchto PODMIENOK, o čom vás budeme korektne informovať.

Tešíme sa na vás! 🙂

 

 

Ďalšie informácie

Varianty

Od januára 2024 – augusta 2024 15,- EUR, Od januára 2024 – augusta 2024 pre školu 50,- EUR, Pre jednotlivca 30,- EUR od septembra 2024 na celý šk.rok, Pre školy/zariadenia 100,- EUR od septembra 2024 na celý šk.rok