Možnosti spolupráce špeciálnych výchovných zariadení a školských podporných tímov

30,00 

Vymazať

Popis

Určený prioritne pre:

  •  pedagogických a odborných zamestnancov školských podporných tímov
  • ale aj všetkých, ktorých téma zaujala (rodičov, učiteľov, riaditeľov 🙂

Lektorky:

Za Diagnostické centrum v Ružomberku: Mgr. Daniela Brindzová a Mgr. Iveta Demianová

Za Reedukačné centrum v Zlatých Moravciach: Mgr. Eva Kukučková

Za Liečebno-výchovné sanatórium v Ľubochni: Mgr. Paulína Šuľová a Mgr. Dagmar Figová

Cena: 30e

Kedy: termíny pripravujeme

Kde: ZOOM

 

Obsah webináru:

Tento webinár sme iniciovali za účelom ozrejmiť možnosti spolupráce ŠVZ a ŠPT.

Kedy a ako môžu spolupracovať odborníci z týchto 2 inštitúcií?

Cieľom je tiež ozrejmiť fungovanie špeciálnych výchovných zariadení pre kolegov zo ŠPT:

1.        V akých prípadoch môže dať člen ŠPT  návrh rodičovi na umiestnenie žiaka v danom zariadení?

2.       Podľa čoho sa má rodič rozhodnúť pre dané zariadenie? Aké kritéria musi zohľadniť?

3.       Ako vyzerá harmonogram v danom ŠVZ?

4.       Aké robia jednotlivé ŠVZ mimoškolské aktivity vo voľnom čase?

5.       Systém odmeňovanie. Prečo to deti potrebujú a ako sa realizuje?

6.       Ako vyzerajú terapeutické intervencie? Ako dochádza k náprave u žiakov?

7.       Aké sú výsledky po pobyte v danom ŠVZ? Nakoľko dochádza k úspechu po príp. k recidíve?

8.       Ako vidia kolegyne miesto ŠVZ vo víziach inkluzívneho vzdelávania v školách?

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O jednotlivých zariadeniach nájdete info tu:

 

Diagnostické centrum v Ružomberku: https://dgcrbk.edupage.org/?

Reedukačné centrum v Zlatých Moravciach: https://www.rczlatemoravce.sk/

Liečebno-výchovné sanatórium v Ľubochni: https://www.lvslubochna.sk/o-nas/

 

Ďalšie informácie

Dátum

termíny pripravujeme