Práca s intelektovo nadanými žiakmi na ZŠ

20,00 

Vymazať

Popis

Určený pre

  • členov školských podporných tímov
 

Lektorka: Mgr. Petra Gogoláková

Cena: 20e

Kedy: 9.3. 2023 a 19.4. 2023

O 17:00 – 18:30

Kde: ZOOM

Obsah webináru:

  1. Charakteristika, výskyt, prejavy, diagnostika nadaných žiakov
  2. Formy integrácie
  3. Špecifiká práce s nadanými žiakmi na ZŠ
  4. Aké preventívne programy realizovať pre nadaných žiakov na ZŠ
  5. Ako si nastaviť individuálne konzultácie s nadanými žiakmi na ZŠ
  6. Aké materiály využívať pri práci s nadanými žiakmi

 

O lektorke:

Študovala som na UKF v Nitre na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, odbor psychológia. Po škole som pracovala polroka v CPPPaP na Myjave a v roku 2016 som nastúpila ako školský psychológ na ZŠ v Trenčíne. Pracovala som najskôr na 60% úväzok, ale po nejakej dobe som prešla na plný úväzok. Mám za sebou rôzne kurzy ako napríklad Kresbu postavy, Hand test, Autogenny tréning či v škole využiteľné – Zippyho kamaráti, Kamaráti jabĺčka a Program KUPOZ. Absolvovala som výcvik v Biofeedbacku a neurofeedback pod ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT a aktuálne som zapojená vo vzdelávaní realizovanom VÚDPaP-om s názvom Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa podľa princípov Kognitívno-behaviorálnej terapie. V škole okrem bežných tried pracujem aj s triedami APROGEN, čo sú triedy s intelektovo nadanymi žiakmi. Pôvodne som sa plánovala dostať do klinickej psychológie, ale školská psychológia ma nakoniec presvedčila, že je to práca, ktorú chcem robiť. Je to síce práca veľmi náročná, keďže sa v nej stretávame naozaj so širokou škálou problémových oblastí, ale zároveň je veľmi tvorivá, flexibilná, veľmi veľa vecí v nej vieme podchytiť na začiatku a máme možnosť problém vidieť komplexne.

Ďalšie informácie

Dátum

9.3. 2023 o 17 – 19:00, 19.4. 2023 o 17 – 19:00