Práca školského psychológa na strednej škole

20,00 

Vymazať
Katalógové číslo: Praca ŠP na SŠ Kategórie: , Značky: , ,

Popis

Určený pre

 • ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV
 • študentov
 • školských psychológov v praxi

 

 Lektor: Mgr. Matúš Lavrík

Cena: 20e

Kedy:  ZÁZNAM (v tomto školskom roku sme zorganizovali 2 LIVE termíny daného webináru, kto by mal záujem o túto tému, posielame záznam, pošlite objednávku a my vám pošleme link so záznamom, ktorý budete mať sprístupnený 5 dní. Následne môžete do Online Poradne napísať svoje otázky ako náhrada za diskusiu na konci webiniáru. Materiály posielame tiež aj k ZÁZNAMU.)

O koľkej: 17:00 – 19:00

Kde: ZOOM

Obsah webináru:

 1. Lektor sa podelí o svoje skúsenosti, ako sa predstaviť na škole dospievajúcim žiakom, učiteľskému zboru a rodičom.
 2. Aké kontakty môžu byť užitočné pre prácu na strednej škole, ako začať a udržať spoluprácu v školskom podpornom tíme – Návrh vypracovania konceptu výchovného poradenstva.
 3. Legislatívne minimum pre prácu ŠP na strednej škole- smernice, vyhlášky, usmernenia VÚDPaP, spolupráca s CPPPaP, vplyv štandardov na prácu v škole.
 4. Spolupráca školského psychológa a žiakov na strednej škole:
  • motivovaní žiaci a spolupráca s nimi
  • nemotivovaní žiaci a spolupráca s nimi
  • plnoletí žiaci vs. neplnoletí žiaci
  • výchovné problémy a ich riešenie
  • možnosti „propagačných kanálov“ pre žiakov na SŠ (Instagram školského psychológa, EDU Page, nástenka…
 5. Inšpirácia pre preventívne programy pre žiakov od 1. po 4. ročník
 6. Individuálne a  skupinové poradenstvo – ako začať? je potrebný kontrakt so žiakom? môžem žiaka prinútiť chodiť na poradenstvo?
 7. Diagnostika a distribúcia žiakov k odborníkom. Ako ďalej pracovať s diagnózami na škole?
 8. Diagnostické nástroje v práci školského psychológa na strednej škole. Čo po diagnostike žiaka? Pracovať s ním na škole?
 9. Môžem využiť terapeutický výcvik na strednej škole?
 10. Kariérové poradenstvo: je to na pleciach výchovného poradcu alebo školského psychológa? Čo kariérové poradenstvo všetko zahŕňa?
 11. Tipy na spoluprácu s rodičmi, ako rozširovať a ovplyvniť komunitu školy a kto tam všetko spadá.
 12. Príklady dobrej praxe zo spolupráce s učiteľmi, triednymi učiteľmi, vedením školy. Príprava školení pre učiteľov, aké témy sú „in“ a ako zaujať učiteľov.
 13. Nemenej dôležitá súčasť – administratívne práce, práca s Nezábudníkom (aplikácia pre školské podporné tímy).

 

BONUS: Ku každému úvodnému webináru dostanete aj balíček dokumentov potrebných pre štart v práci škol.špeciálneho pedagóga (pozorovací hárok, ukážky správ, administratívne zložky, informované súhlasy a pod.)

 

O lektorovi:

V roku 2015 som získal titul na Prešovskej Univerzite- Filozofickej fakulte v jednoodborovej psychológii. Do roku 2020 som pracoval mimo odbor psychológie, avšak v septembri roku 2020 som sa dostal k pracovnej príležitosti na strednej odbornej škole. Ešte pred nástupom som absolvoval viacero vzdelávaní a kurzov- Baumtest, kurzy autogénneho tréningu a popri práci v školstve viacero vzdelávaní ako zvládanie záťažových situácií cestou sebapoznania, koordinácia školských podporných tímov, kariérové poradenstvo a kariérová výchova na školách a i. Na škole pracujem so žiakmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a s vývinovými poruchami učenia. Momentálne poskytujem, popri práci na škole, psychologické poradenstvo aj online formou, kde sa venujem deťom a dospievajúcim so sklonmi k sebapoškodzovaniu, s depresiami a úzkosťami. Od začiatku roku 2023 vstupujem do dlhodobého psychoterapeutického výcviku v systemickej terapii a terapii zameranej na riešenie.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM