Práca školského psychológa na strednej škole

30,00 

Vymazať
Katalógové číslo: Praca ŠP na SŠ Kategórie: , , Značky: ,

Popis

Určený pre

 • ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV
 • študentov
 • školských psychológov v praxi

 

 Lektor: Mgr. Matúš Lavrík

Cena: 30e

Kedy: ZÁZNAM 

Kde: ZOOM

Obsah webináru:

 1. Lektor sa podelí o svoje skúsenosti, ako sa predstaviť na škole dospievajúcim žiakom, učiteľskému zboru a rodičom.
 2. Aké kontakty môžu byť užitočné pre prácu na strednej škole, ako začať a udržať spoluprácu v školskom podpornom tíme – Návrh vypracovania konceptu výchovného poradenstva.
 3. Legislatívne minimum pre prácu ŠP na strednej škole- smernice, vyhlášky, usmernenia VÚDPaP, spolupráca s CPPPaP, vplyv štandardov na prácu v škole.
 4. Spolupráca školského psychológa a žiakov na strednej škole:
  • motivovaní žiaci a spolupráca s nimi
  • nemotivovaní žiaci a spolupráca s nimi
  • plnoletí žiaci vs. neplnoletí žiaci
  • výchovné problémy a ich riešenie
  • možnosti „propagačných kanálov“ pre žiakov na SŠ (Instagram školského psychológa, EDU Page, nástenka…
 5. Inšpirácia pre preventívne programy pre žiakov od 1. po 4. ročník
 6. Individuálne a  skupinové poradenstvo – ako začať? je potrebný kontrakt so žiakom? môžem žiaka prinútiť chodiť na poradenstvo?
 7. Diagnostika a distribúcia žiakov k odborníkom. Ako ďalej pracovať s diagnózami na škole?
 8. Diagnostické nástroje v práci školského psychológa na strednej škole. Čo po diagnostike žiaka? Pracovať s ním na škole?
 9. Môžem využiť terapeutický výcvik na strednej škole?
 10. Kariérové poradenstvo: je to na pleciach výchovného poradcu alebo školského psychológa? Čo kariérové poradenstvo všetko zahŕňa?
 11. Tipy na spoluprácu s rodičmi, ako rozširovať a ovplyvniť komunitu školy a kto tam všetko spadá.
 12. Príklady dobrej praxe zo spolupráce s učiteľmi, triednymi učiteľmi, vedením školy. Príprava školení pre učiteľov, aké témy sú „in“ a ako zaujať učiteľov.
 13. Nemenej dôležitá súčasť – administratívne práce, práca s Nezábudníkom (aplikácia pre školské podporné tímy).

 

BONUS: Ku každému úvodnému webináru dostanete aj balíček dokumentov potrebných pre štart v práci škol.špeciálneho pedagóga (pozorovací hárok, ukážky správ, administratívne zložky, informované súhlasy a pod.)

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

 

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorovi:

V roku 2015 som získal titul na Prešovskej Univerzite- Filozofickej fakulte v jednoodborovej psychológii. Do roku 2020 som pracoval mimo odbor psychológie, avšak v septembri roku 2020 som sa dostal k pracovnej príležitosti na strednej odbornej škole. Ešte pred nástupom som absolvoval viacero vzdelávaní a kurzov- Baumtest, kurzy autogénneho tréningu a popri práci v školstve viacero vzdelávaní ako zvládanie záťažových situácií cestou sebapoznania, koordinácia školských podporných tímov, kariérové poradenstvo a kariérová výchova na školách a i. Na škole pracujem so žiakmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a s vývinovými poruchami učenia. Momentálne poskytujem, popri práci na škole, psychologické poradenstvo aj online formou, kde sa venujem deťom a dospievajúcim so sklonmi k sebapoškodzovaniu, s depresiami a úzkosťami. Od začiatku roku 2023 vstupujem do dlhodobého psychoterapeutického výcviku v systemickej terapii a terapii zameranej na riešenie.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM