Práca školského psychológa v materskej škole

20,00 

Vymazať
Katalógové číslo: SP_MS Kategórie: Značky: ,

Popis

Určený pre

  • ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV v MŠ
  • školských psychológov v praxi

 

 Lektori: Mgr. Veronika Kevély, Mgr. Branislav Kolenič

Cena: 20e

Kedy:  

ZÁZNAM

(Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 2 termíny webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne otázky, ktoré máte na lektora, ako náhrada za diskusiu na konci webináru. Ďakujeme za pochopenie 🙂

Kde: ZOOM

 

Obsah webinára:

  1. Lektori sa podelia o svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe spojené s prácou školského psychológa v materskej škole. V úvode sa dozviete základné informácie potrebné pre úspešný štart každého začínajúceho ŠP, a to s ohľadom na špecifiká práce práve v MŠ.
  2. Vo vzťahu k deťom sa lektori zamerajú na:

– podporu v procese adaptácie detí v MŠ,

– preventívne a intervenčné aktivity v MŠ (s prezentáciou konkrétnych príkladov a hier),

– možnosti terapeutickej podpory detí v MŠ;

– orientačnú psychologickú diagnostiku a diagnostiku školskej zrelosti.

  1. V kontexte prevencie a včasnej intervencie sa dozviete, aké prejavy dieťaťa môžu indikovať rizikový vývin v predprimárnom stupni vzdelávania (najmä pre možné diagnózy ako ADD, ADHD, PAS – poruchy autistického spektra, ŠPU- špecifické poruchy učenia, oneskorený vývin reči, NKS – Narušená komunikačná schopnosť, úzkostné dieťa..). Inšpirácia postupu práce pri ich riešení.
  2. Špecifiká spolupráce s rodičmi v MŠ a poradenská činnosť – písanie protokolu (záznam z rozhovoru).
  3. Možnosti spolupráce s pedagogickým tímom – poradenstvo, podporné skupiny.
  4. Príklad plánu práce školského psychológa na školský rok.

 

BONUS: Ku každému úvodnému webináru dostanete aj balíček dokumentov potrebných pre štart v práci školského psychológa (pozorovací hárok, ukážky správ, administratívne zložky, informované súhlasy a pod.)

 

O lektoroch:

Mgr. Veronika Kevély

Som absolventkou štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ihneď po promóciách som sa presťahovala do Bratislavy a urobila si dvojročné špecializačné štúdium zo školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Zároveň som začala pracovať ako učiteľka v súkromnej zahraničnej. Na škole sa mi nesmierne páčilo a chcela som tam zostať. Po ukončení svojej špecializácie som sa chcela uplatniť ako školský psychológ, avšak táto pozícia už bola u nás obsadená. Spolu s ďalšími podporujúcimi kolegami sa nám podarilo presvedčiť nášho zriaďovateľa, že si aj oddelenie materskej školy zaslúži svojho psychológa. Písal sa rok 2015 a v tej dobe som nepoznala nikoho, kto by pracoval v MŠ ako školský psychológ na plný úväzok. Išla som na to postupne a ako to už býva, čo funguje a prospieva – to si ponecháte, a čo nefunguje, s tým sa rozlúčite. Jednou z najlepších rozhodnutí na tejto ceste bolo pre mňa vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou, z ktorej čerpám pri práci s deťmi a rodičmi každý deň. Dnes je to už pre mňa siedmy školský rok, ktorý ukončujem v tejto pozícii, ale deviaty rok, kedy sa so školou lúčim sa teším sa na nové pracovné výzvy. Jednou z nich je aj zdieľanie svojich skúseností a dobrej praxe pre budúcich školských psychológov v materských školách.

 

Mgr. Branislav Kolenič

Študoval som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, program učiteľstvo akademických predmetov pedagogika v kombinácii so psychológiou a neskôr si urobil špecializačné štúdium zo školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V školstve som pôsobil na viacerých pozíciách: učiteľ psychológie (všeobecnej psych., vývinovej psych., patopsychológie, psychosociálny výcvik), asistent učiteľa (práca s rómskymi deťmi, deťmi MŠ), školský psychológ (stredná škola a MŠ). Vzhľadom k tomu, že som typ človeka, ktorý rád skúša (a porovnáva), som sa k výkonu samotného povolania psychológa dostal až neskôr – po veľmi dôkladnej reflexii toho, aký životný štýl mi vyhovuje. Psychológiu považujem za vedu o tom, ako spokojne žiť a to na základe aktuálneho vedeckého poznania. Z tohto uhla pohľadu u mňa psychológia doslova vytlačila akúkoľvek filozofiu a každé náboženstvo. V prostredí materskej školy pôsobím 1,5 roka, fascinuje ma kognitívne tak odlišný svet detí hrového veku, ako aj kombinácie behaviorálnych a humanistických techník, ktoré v ňom možno uplatňovať pre zabezpečenie ich zdravého vývinu a možností korekcie jeho vychýlenia.

 

 

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM