Práca školského psychológa v materskej škole

30,00 

Vymazať
Katalógové číslo: SP_MS Kategórie: , Značky: ,

Popis

Určený pre

  • ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV v MŠ
  • školských psychológov v praxi

 

 Lektori: Mgr. Veronika Kevély, Mgr. Branislav Kolenič

Cena: 30e

Kedy: ZÁZNAM

Kde: ZOOM

 

Obsah webinára:

  1. Lektori sa podelia o svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe spojené s prácou školského psychológa v materskej škole. V úvode sa dozviete základné informácie potrebné pre úspešný štart každého začínajúceho ŠP, a to s ohľadom na špecifiká práce práve v MŠ.
  2. Vo vzťahu k deťom sa lektori zamerajú na:

– podporu v procese adaptácie detí v MŠ,

– preventívne a intervenčné aktivity v MŠ (s prezentáciou konkrétnych príkladov a hier),

– možnosti terapeutickej podpory detí v MŠ;

– orientačnú psychologickú diagnostiku a diagnostiku školskej zrelosti.

  1. V kontexte prevencie a včasnej intervencie sa dozviete, aké prejavy dieťaťa môžu indikovať rizikový vývin v predprimárnom stupni vzdelávania (najmä pre možné diagnózy ako ADD, ADHD, PAS – poruchy autistického spektra, ŠPU- špecifické poruchy učenia, oneskorený vývin reči, NKS – Narušená komunikačná schopnosť, úzkostné dieťa..). Inšpirácia postupu práce pri ich riešení.
  2. Špecifiká spolupráce s rodičmi v MŠ a poradenská činnosť – písanie protokolu (záznam z rozhovoru).
  3. Možnosti spolupráce s pedagogickým tímom – poradenstvo, podporné skupiny.
  4. Príklad plánu práce školského psychológa na školský rok.

 

BONUS: Ku každému úvodnému webináru dostanete aj balíček dokumentov potrebných pre štart v práci školského psychológa (pozorovací hárok, ukážky správ, administratívne zložky, informované súhlasy a pod.)

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektoroch:

Mgr. Veronika Kevély

Som absolventkou štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ihneď po promóciách som sa presťahovala do Bratislavy a urobila si dvojročné špecializačné štúdium zo školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Zároveň som začala pracovať ako učiteľka v súkromnej zahraničnej. Na škole sa mi nesmierne páčilo a chcela som tam zostať. Po ukončení svojej špecializácie som sa chcela uplatniť ako školský psychológ, avšak táto pozícia už bola u nás obsadená. Spolu s ďalšími podporujúcimi kolegami sa nám podarilo presvedčiť nášho zriaďovateľa, že si aj oddelenie materskej školy zaslúži svojho psychológa. Písal sa rok 2015 a v tej dobe som nepoznala nikoho, kto by pracoval v MŠ ako školský psychológ na plný úväzok. Išla som na to postupne a ako to už býva, čo funguje a prospieva – to si ponecháte, a čo nefunguje, s tým sa rozlúčite. Jednou z najlepších rozhodnutí na tejto ceste bolo pre mňa vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou, z ktorej čerpám pri práci s deťmi a rodičmi každý deň. Dnes je to už pre mňa siedmy školský rok, ktorý ukončujem v tejto pozícii, ale deviaty rok, kedy sa so školou lúčim sa teším sa na nové pracovné výzvy. Jednou z nich je aj zdieľanie svojich skúseností a dobrej praxe pre budúcich školských psychológov v materských školách.

 

Mgr. Branislav Kolenič

Študoval som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, program učiteľstvo akademických predmetov pedagogika v kombinácii so psychológiou a neskôr si urobil špecializačné štúdium zo školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V školstve som pôsobil na viacerých pozíciách: učiteľ psychológie (všeobecnej psych., vývinovej psych., patopsychológie, psychosociálny výcvik), asistent učiteľa (práca s rómskymi deťmi, deťmi MŠ), školský psychológ (stredná škola a MŠ). Vzhľadom k tomu, že som typ človeka, ktorý rád skúša (a porovnáva), som sa k výkonu samotného povolania psychológa dostal až neskôr – po veľmi dôkladnej reflexii toho, aký životný štýl mi vyhovuje. Psychológiu považujem za vedu o tom, ako spokojne žiť a to na základe aktuálneho vedeckého poznania. Z tohto uhla pohľadu u mňa psychológia doslova vytlačila akúkoľvek filozofiu a každé náboženstvo. V prostredí materskej školy pôsobím 1,5 roka, fascinuje ma kognitívne tak odlišný svet detí hrového veku, ako aj kombinácie behaviorálnych a humanistických techník, ktoré v ňom možno uplatňovať pre zabezpečenie ich zdravého vývinu a možností korekcie jeho vychýlenia.

 

 

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM