Preventívne programy na strednej škole I.

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

 • pre pedagogických a odborných zamestnancov
 • všetkých, ktorých téma zaujala

 

KEDY:  ZÁZNAM

 

KDE: ZOOM

Cena: 30e

Lektori: Mgr. Matúš Lavrík

 

Obsahová náplň webináru:

 1. Adaptačný program pre žiakov prvého ročníka na strednej škole.
 2. Ucelený program pre žiakov prvého ročníka (vrátane adaptačných hodín).
 3. Preventívny program „Cesta“.
 4. Preventívne programy OZ Persona.
 5. Sociálno- emocionálne učenie ako vyučovací predmet na strednej škole.
 6. Aktuálny prehľad preventívnych programov odporúčaných Centrom poradenstva a prevencie.
 7. Štvorhodinová (4x 45 minút) preventívna aktivita zameraná na kritické myslenie a hoaxy.

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorovi:

V roku 2015 som získal titul na Prešovskej Univerzite- Filozofickej fakulte v jednoodborovej psychológii. Do roku 2020 som pracoval mimo odbor psychológie, avšak v septembri roku 2020 som sa dostal k pracovnej príležitosti na strednej odbornej škole. Ešte pred nástupom som absolvoval viacero vzdelávaní a kurzov- Baumtest, kurzy autogénneho tréningu a popri práci v školstve viacero vzdelávaní ako zvládanie záťažových situácií cestou sebapoznania, koordinácia školských podporných tímov, kariérové poradenstvo a kariérová výchova na školách a i. Na škole pracujem so žiakmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a s vývinovými poruchami učenia. Momentálne poskytujem, popri práci na škole, psychologické poradenstvo aj online formou, kde sa venujem deťom a dospievajúcim so sklonmi k sebapoškodzovaniu, s depresiami a úzkosťami. Od začiatku roku 2023 vstupujem do dlhodobého psychoterapeutického výcviku v systemickej terapii a terapii zameranej na riešenie.

 

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM