Protidrogové preventívne programy efektívne na ZŠ a SŠ

20,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

 • pedagogických a odborných zamestnancov školských podporných tímov
 • vhodné aj pre učiteľov (etiky, náboženstva, náuka o spoločnosti  a pod.)

 

KEDY:  18.4. 2023 o 17 – 19:00 alebo ZÁZNAM

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 5 dní odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše.

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru alebo až po druhom. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo). Záznamy sú preto niekedy k dispozícii až po druhom termíne.

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len v osobitných prípade, napr. že ste nestihli celý webinár alebo ste sa na LIVE termín nemohli dostaviť.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť 🙂

————————————————————————————————–

 

KDE: ZOOM

Lektor: Bc. Miroslav Schlesinger

Cena: 20e

Obsahová náplň:

 • základné a nevyhnutné informácie o drogách
 • kazuistika k jednotlivým drogám
 • mýty o drogách + problematika žuvacieho tabaku
 • cigarety a alkohol (praktická prevencia)
 • konfrontácie s deťmi a mládežou
 • ako čítať medzi riadkami detí k téme drogy
 • ako reálne vyzerá graf závislosti
 • rizikový užívateľ drog v škole (ako reagovať)
 • ako správne a bezpečne vybrať lektora na tému prevencie drog
 • ak už vznikol problém závislosti (odporúčania z praxe)
 • komunikácia školského psychológa a členov ŠPT so žiakom
 • kde nájdete pomoc, systém spolupráce
 • priestor na otázky

 

O lektorovi:

Vyštudoval na Trnavskej univerzite v Bratislave. Následne sa venoval štúdiu gestaltpedagogiky, mentoringu a koučingu. Veľkú časť svojho profesionálneho, ale aj osobného života venuje psychológii, liečebnej pedagogike, diagnostike kresby, rukopisu, motivácii a programom na rozvoj osobnosti. Pri svojej práci a prednášaní používa poznatky z gestaltpedagogiky, canisterapie, dramaterapie, arteterapie.

Miroslav Schlesinger je tiež trénerom bojových umení a odborníkom v oblasti prevencie kriminality. Jeho projekty boli už štyrikrát zaradené medzi najlepšie v Európskej únii a v roku 2018 bol jeden z nich oficiálne zaradený medzi 20 najúspešnejších v EÚ. Za tieto a ďalšie aktivity v oblasti sociálnej a charitatívnej, získal viacero ocenení na národnej i medzinárodnej úrovni. Pochvalne sa k jeho práci v roku 2003 vyjadril v osobnom liste aj prezident Slovenska Rudolf Schuster, v ktorom ocenil jeho aktivity v oblasti prevencie kriminality ako aj publikačnú činnosť.

Publikoval v rôznych odborných periodikách a je autorom viac než dvadsiatich publikácií. V počiatkoch svojej literárnej tvorby sa zameriaval najmä na písanie krátkych poučných príbehov a myšlienok na zamyslenie. Neskôr vydal súkromnú zbierku básní a dve odborné publikácie zamerané na prevenciu kriminality.

Pracoval ako hovorca mesta Bánovce nad Bebravou a súčasne ako koordinátor prevencie kriminality. V tejto pozícii vytvoril spoluprácu s Kynologických záchranným zborom SR a lektorsky jeho členom zabezpečil odborné školenie. Pôsobil ako člen Krajskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti v Trnave a Komisie pre ochranu verejného poriadku v Malackách. Spolupracoval na viacerých lokálnych, národných i medzinárodných projektoch a prednášal na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, Katolíckej univerzite v Ružomberku, aj na Trnavskej univerzite v Trnave. Pôsobí ako konzultant pre prípady s prvkami násilia.

 

Ďalšie informácie

Dátum

18.4. 2023 o 17 – 19:00, ZÁZNAM