Sebapoškodzovanie u detí a dospievajúcich

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • pedagogických a odborných zamestnancov školských podporných tímov
  • širšiu verejnosť, koho táto téma zaujala
  • rodičov
  • učiteľov

 

KEDY: ZÁZNAM

KDE: ZOOM

Lektorka: Mgr. Silvia Olejníková

Cena: 30e

 

Obsahová náplň webinára:

Čo všetko zahŕňa pojem sebapoškodzovanie u dnešných detí a dospievajúcich?
Z akých rôznych dôvodov môže dochádzať ku sebapoškodzovaniu?
Sebapoškodzovanie slovami detí a adolescentov – konkrétne kazuistiky?
Ako môžu reagovať rodičia, aby pomohli svojim deťom?
Čo môžu v praxi robiť školskí psychológovia, školské podporné tímy?
Ako sa pracuje v psychoterapii so sebapoškodzujúcim sa klientom?
Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Po ukončení štúdia psychológie na FF Prešovskej Univerzite som pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde som sa okrem psychodiagnostickej a poradenskej činnosti venovala aj oblasti prevencie. Skupinová ale i individuálna práca so žiakmi na pôde školy, konzultácie a vzájomná spolupráca s učiteľmi mi umožnili dôverne spoznať školské prostredie a jeho špecifiká.

V roku 2017 som sa rozhodla zmeniť pracovné zameranie a  poradenskú psychológiu vymeniť za klinickú. V súčasnosti pracujem v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie, kde sa naďalej venujem deťom a dospievajúcim. Táto zmena mi umožnila získať väčší priestor pre psychoterapeutickú prácu, ktorá má vždy priťahovala. Som absolventkou výcviku relaxačnej a symbolickej psychoterapie, dlhodobého výcviku v gestalt psychoterapii, ako i ročného výcviku v terapii hrou. Som tiež supervízorkou Európskej asociácie pre supervíziu a coaching.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM