Špeciálnopedagogické techniky práce so žiakmi s PORUCHAMI UČENIA – dyslexia, dysortografia

20,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • školských špeciálnych pedagógov
  • pedagogických a odborných zamestnancov škôl v rámci ŠPT
  • učiteľov

 

KEDY: ZÁZNAM

Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 2 termíny webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne (na poradnapsp@gmail.com) otázky, ktoré máte na lektora/ku, ako náhrada za diskusiu na konci webináru.

Ku každému záznamu posielame prezentáciu.

KDE: ZOOM

Lektorka: PeadDr. Emília Čurillová

 

Obsahová náplň:

  • Povieme si, ako aplikovať techniky ako napr.
  • Rozvíjanie sluchu a zraku  podľa Eľkonina
  • Nácvik dlhej a krátkej samohlásky, slabiky
  • Cvičenia sluchovej a zrakovej analýzy
  • Rozlišovanie mäkkej a tvrdej slabiky
  • Nácvik čítania pomocou obrázkov.

 

O lektorke:

V učiteľských službách som pracovala 47 rokov. 20 rokov ako učiteľka a zástupkyňa školy v ŠZŠ v Spišských Vlachoch a 27 rokov v ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch ako učiteľka prvého stupňa a zástupkyňa ZŠ, posledné 3 roky ako školský špeciálny pedagóg v ŽŠ a 2 roky ako ŠŠP v SMŠ Vilôčka v Košiciach / Projekt Pomahajúce profesie…II. Počas svojej pedagogickej praxe som sa väčšinou venovala deťom so ŠVVP. V popoludňajších hodinách som poskytovala pre detí ŽŠ a detí MŠ ILI. Vo voľnom čase sa venujem turistike, rada spievam a počúvam ľudové piesne a ľudovú muziku.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM