Spolupráca so sociálnou kuratelou z pohľadu sociálneho pedagóga

20,00 

Vymazať

Popis

Určený prioritne pre členov školských podporných tímov

Lektorka: Mgr. Simona Braciníková

Cena: 20e

Kedy: ZÁZNAM

(Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 2 termíny webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne otázky, ktoré máte na lektora/ku, ako náhrada za diskusiu na konci webináru. Ďakujeme za pochopenie 🙂)

Kde: ZOOM

Obsah webinára

 1. Legislatíva.
 2. Ako konkrétne nadviazať spoluprácu s kuratelou.
 3. Ako môžeme zistiť, či žiak vyrastá v ohrozujúcom prostredí.
 4. Sociálny pedagóg ako súčasť riešenia problému.
 5. Intervenčný plán.
 6. Determinanty úspešnosti realizácie intervenčného plánu.
 7. Modelové situácie.
 8. Zdieľanie dobrej praxe.

 

O lektorke:

Pracujem ako sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa a vedúca metodického združenia školského podporného tímu na základnej škole.

Bakalárske štúdium som absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, v magisterskom štúdiu som pokračovala na Univerzite Komenského v odbore pedagogika.

Počas vysokej školy som sa aktívne venovala dobrovoľníctvu s deťmi, najskôr v oblasti kultúry a neskôr ako dobrovoľníčka v Centre pre deti a rodiny.

Absolvovala som rôzne vzdelávania, napríklad:

 • Akreditovaný dlhodobý výcvik v artefiletike
 • Inovačné vzdelávanie s názvom Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách
 • Dlhodobé vzdelávanie kariérny poradca 21.0
 • Preventívny program Mirabilis
 • Korekčný program Mirabilis
 • Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí
 • Vzdelávanie v preventívnom programe Druhý krok
 • Vzdelávanie v preventívnom programe Kamaráti Jabĺčka
 • Vzdelávania zamerané na kyberprevenciu, alebo prevenciu šikanovania.

Získané poznatky pretavujem do svojej praxe, kde sa venujem prevencii, intervencii, kariérovému poradenstvu.

Byť súčasťou školského podporného tímu je pre mňa veľmi obohacujúce. Pri riešení náročných situácií dokážeme diskutovať  z rôznych uhlov pohľadu a nájsť tak navhodnejší spôsob riešenia. Každý z členov prináša do tímu svoju odbornosť, poznatky a skúsenosti, ktoré následne pretavujeme do praxe.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM