Spolupráca so sociálnou kuratelou z pohľadu sociálneho pedagóga

30,00 

Vymazať

Popis

 

Určený prioritne pre:

 • členov školských podporných tímov
 • učiteľov
 • riaditeľov
 • všetkých, ktorý potrebujú danú tému

 

Lektorka: Mgr. Simona Braciníková

Cena: 30e

Kedy: ZÁZNAM   

Kde: ZOOM

Obsah webinára

 1. Legislatíva.
 2. Ako konkrétne nadviazať spoluprácu s kuratelou.
 3. Ako môžeme zistiť, či žiak vyrastá v ohrozujúcom prostredí.
 4. Sociálny pedagóg ako súčasť riešenia problému.
 5. Intervenčný plán.
 6. Determinanty úspešnosti realizácie intervenčného plánu.
 7. Modelové situácie.
 8. Zdieľanie dobrej praxe.

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absovlvovaní.

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Pracujem ako sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa a vedúca metodického združenia školského podporného tímu na základnej škole.

Bakalárske štúdium som absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, v magisterskom štúdiu som pokračovala na Univerzite Komenského v odbore pedagogika.

Počas vysokej školy som sa aktívne venovala dobrovoľníctvu s deťmi, najskôr v oblasti kultúry a neskôr ako dobrovoľníčka v Centre pre deti a rodiny.

Absolvovala som rôzne vzdelávania, napríklad:

 • Akreditovaný dlhodobý výcvik v artefiletike
 • Inovačné vzdelávanie s názvom Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách
 • Dlhodobé vzdelávanie kariérny poradca
 • Preventívny program Mirabilis
 • Korekčný program Mirabilis
 • Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí
 • Vzdelávanie v preventívnom programe Druhý krok
 • Vzdelávanie v preventívnom programe Kamaráti Jabĺčka
 • Vzdelávania zamerané na kyberprevenciu, alebo prevenciu šikanovania.

Získané poznatky pretavujem do svojej praxe, kde sa venujem prevencii, intervencii, kariérovému poradenstvu.

Byť súčasťou školského podporného tímu je pre mňa veľmi obohacujúce. Pri riešení náročných situácií dokážeme diskutovať  z rôznych uhlov pohľadu a nájsť tak navhodnejší spôsob riešenia. Každý z členov prináša do tímu svoju odbornosť, poznatky a skúsenosti, ktoré následne pretavujeme do praxe.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM