Orientačná špeciálnopedagogická diagnostika v podmienkach ZŠ

30,00 

Určený pre: školských špeciálnych pedagógov pracujúcich v ZŠ   KEDY: ZÁZNAM KDE: ZOOM Cena: 30e Lektori: Mgr. Jana Bočkajová   Obsahová náplň webináru: Metódy a špecifiká orientačnej špeciálnopedagogickej diagnostiky Žiak s rizikovým vývinom vo výchovno-vzdelávacom procese, najčastejšie prejavy v učení a správaní Predikcia vývinových porúch učenia, deficity čiastkových funkcií Objasnenie spolupráce školského špeciálneho pedagóga s pedagogickými zamestnancami … Čítať ďalej Orientačná špeciálnopedagogická diagnostika v podmienkach ZŠ

Viac info