Úzkostné poruchy v práci školského podporného tímu

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • odborníkov zo školských podporných tímov
  • učiteľov
  • všetkých, ktorých téma zaujala

KEDY:   ZÁZNAM

KDE: ZOOM

Cena: 30e

Lektori: Mgr. Zuzana Kuncová

 

Obsahová náplň webináru:

Pojem úzkosť, najčastejšie úzkostné poruchy u detí a ich prejavy

Možnosti liečby, spolupráca so psychológom, psychiatrom, rodinou

Čo môže robiť ŠPT, spolupráca s pedagógmi

Prevencia úzkostných porúch a komunikácia v triede, kde je žiak s úzkostnou poruchou

Techniky pre prácu s úzkosťou, copingové stratégie, kognitívne a relaxačné techniky použiteľné v školskom prostredí

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

O lektorke:

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Absolvovala som krátkodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii pre deti aj dospelých a dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Ovládam základy slovenského posunkového jazyka. Od roku 2010 som pracovala ako psychologička v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach, aktuálne pracujem v ambulancii klinickej psychológie v Košiciach. Vo svojej praxi sa venujem prevažne psychoterapii,  psychologickej diagnostike a poradenstvu najmä pre deti, mladých ľudí a ich rodičov. Zameriavam sa na ťažkosti v emocionálnom a sociálnom vývine, psychosomatické ťažkosti, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy autistického spektra a rôzne druhy postihnutia. Som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a komory psychológov.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM