Milé kolegyne, kolegovia, sme akreditovanou organizáciou na poskytovanie inovačného vzdelávania na základe oprávnenie č. 39/2023 – IV, ktoré sme získali dňa 12.6. 2023 na Ministerstve školstva. 
Inovačné vzdelávanie viete u nás absolvovať prostredníctvom programov: 
A) Rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inklúzie a duševného zdravia v školskom prostredí 
prezenčnou formou ako 3dňový camp alebo 
online formou cez výber 12tich záznamov webinárov z našej ponuky. 
B) Špecifiká poradenského procesu v školskom prostredí.