• poradenstvo 
  • starostlivosť o duševné zdravie
  • inkluzívne vzdelávanie s rozumom
  • školské podporné tímy

Aktivity pre odborníkov

Aktivity pre rodičov

Aktivity Pre Pedagógov

Aktivity pre Žiakov

Aktuálne články

Minipodcasty o školských podporných tímoch

Povedali o školských podporných tímoch: