DSC00412

Spolupracujeme so supervízorkami:

PhDr. Janka Fondrková

Momentálne pracujem ako školská psychologička na strednej škole. Okrem toho mám skúsenosti s prácou psychológa na základnej škole s materskou školou a v detskom domove. Mám absolvovaný výcvik rozvoj kognitívnych funkcií metódou R. Feuersteina FIE I., Supervízia v pomáhajúcich profesiách v rozsahu 240h a i. Moje vedomosti a zručnosti si pravidelne dopĺňam účasťou na rôznych odborných školeniach a samoštúdiom. Aktuálne sa zaujímam najmä o podporu a vznik školských podporných tímov a zavedenie inklúzie do praxe.

Mgr. Miroslava Albertová

– frekventantka psychoterapeut. výcviku Cestou systemických terapií v Prahe, Narratio Institut, 811 hod (prebieha).

– Supervízia v pomáhajúcich profesiách ASSP, BA 250 hod

– Systemická rodinná a párová psychoterapia, ISZ KE, 200 hod

-Práca s páchateľmi násilia na deťoch ,MPSVR SR 112 hod

-Naratívna terapia – 36,5 hod Narratio

-Krízová intervencia pre psychoterapeutov 20 hod Narratio

– množstvo ďalších krátkodobých kurzov – Baum test, Techniky práce s rodinou, Motivačné rozhovory atď atď

-som člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

-Univerzita Konštantína Filozofa v NR, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Spoločenské a behaviorálne vedy 

– pracujem pod supervíznym dohľadom systemických psychoterapeutov a pod supersupervíziou  

Systemickej terapii sa venujem intenzívne tretím rokom, kde sa stretávam s rôznorodým trápením. Predtým som pracovala v rodinnej poradni s rodinami v rozvode, s tínedžermi, tiež s rodinami, ktoré zápasili s existenčnými problémami. Niekoľko rokov som pracovala v terapeutickej komunite s ľuďmi so závislosťou a iné. Pomedzi všetky výcviky a pracovné skúsenosti som stihla byť rok ležiaca pre zdravotné problémy s pohybovým aparátom, ďalší rok som rehabilitovala, „učila sa chodiť“, čo mi navždy zmenilo život.

Viac informácií na: https://psycheterapia.sk/

Ak máte záujem o skupinovú supervíziu formou Bálintovských skupín s Evkou Bartovou, prihlasovanie tu:

Copy of Cream & Grey Geometric Education Webinar (1)
o com to je

Supervízne webináre sme zvolili ako jednu z foriem online podpory z našej strany pre členov ŠPT a pedagogických zamestnancov.

Aj my sa občas potrebujeme s niekým poradiť a supervízne nasmerovať prácu s klientom.

Práve pre tieto účely sme pre vás pripravili pravidelné skupinové supervízne webináre pod vedením Mgr. Evky Bartovej – školskej psychologičky, ktorá pracuje v CPPPaP už viac ako 20 rokov.

Z vlastnej iniciatívy  viedla a vedie supervízne stretnutia so školskými psychológmi, sociálnymi pedagógmi a ďalšími odbornými zamestnancami škôl.

Stretnutia realizuje formou Bálintovských skupín. Je to tzv. prípadová supervízia, ktorá je v oblasti pomáhajúcich profesií dôležitým nástrojom. Jej cieľom je rozvoj a upevnenie profesionálnych kompetencií jednotlivca alebo pracovného tímu.

Na naše pozvanie prijala spoluprácu v online priestore.

O konkrétnych udalostiach budeme infomrovať na FB ako aj tu na webe.

PRE: Webináre sú určené len pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov

Ak sa potrebujete poradiť alebo supervízne nasmerovať v prípadoch, ktoré aktuálne riešite vo svojej práci, neváhajte sa prihlásiť na dané termíny, pretože kapacita je kvôli časovej náročnosti obmedzená.

Maximálny počet účastníkov je 10 – 15 ľudí. Pričom aktívni sú všetci. Na stretnutia prinášajú svoje prípady z praxe, ktoré by potrebovali riešiť. Samozrejme nie je podmienkou, že všetci k danému prípadu budú musieť hovoriť, môžu byť len aktívni počúvajúci. V prípade potreby je možné sa dohodnúť na individuálnej supervízie, ak bude daný prípad potrebné riešiť dlhší čas.

KEDY:

O KOĽKEJ: O 17:30 – 19:00

KDE: ZOOM

S KÝM: s Mgr. Evkou Bartovou

Cena: 25e

O supervízorke:

Mgr. Eva Bartová je školská psychologička s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pracuje v CPPPaP Prievidza. Pôsobí aj na pozícii metodika výchovného poradenstva a prevencie.  Má vzdelanie v katatýmno- imaginatívnej psychoterapii, absolvovala sociálno psychologický výcvik v supervízii, množstvo vzdelávacích aktivít zameraných na prácu s deťmi, rodičmi a pedagógmi v poradenskom procese (Sindelar metóda, Familienbrett, práca s terapeutickými kartami, Krízová intervencia).

Supervízia je pre mňa v oblasti pomáhajúcich profesií dôležitým nástrojom, ktorého cieľom je rozvoj a upevnenie profesionálnych kompetencií jednotlivca, alebo tímu. Je efektívnou  a bezpečnou metódou poskytovanie podpory a pomoci pri riešení náročných situácií, s ktorými sa stretávame v profesionálnom živote.

 

PRIHLASOVANIE V ESHOPE: http://ozinkluziv.sk/produkt/supervizne-stretnutia-balintovky/