Supervízne stretnutia – Bálintovky

25,00 

Vymazať

Popis

Supervízne webináre sme zvolili ako jednu z foriem online podpory z našej strany pre členov ŠPT a pedagogických zamestnancov.

Aj my sa občas potrebujeme s niekým poradiť a supervízne nasmerovať prácu s klientom.

Práve pre tieto účely sme pre vás pripravili pravidelné skupinové supervízne webináre pod vedením Mgr. Evky Bartovej – školskej psychologičky, ktorá pracuje v CPPPaP už viac ako 20 rokov.

Z vlastnej iniciatívy  viedla a vedie supervízne stretnutia so školskými psychológmi, sociálnymi pedagógmi a ďalšími odbornými zamestnancami škôl.

Stretnutia realizuje formou Bálintovských skupín. Je to tzv. prípadová supervízia, ktorá je v oblasti pomáhajúcich profesií dôležitým nástrojom. Jej cieľom je rozvoj a upevnenie profesionálnych kompetencií jednotlivca alebo pracovného tímu.

Na naše pozvanie prijala spoluprácu v online priestore.

O konkrétnych udalostiach budeme infomrovať na FB ako aj tu na webe.

PRE: Webináre sú určené len pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov

Ak sa potrebujete poradiť alebo supervízne nasmerovať v prípadoch, ktoré aktuálne riešite vo svojej práci, neváhajte sa prihlásiť na dané termíny, pretože kapacita je kvôli časovej náročnosti obmedzená.

Maximálny počet účastníkov je 10 – 15 ľudí. Pričom aktívni sú všetci. Na stretnutia prinášajú svoje prípady z praxe, ktoré by potrebovali riešiť. Samozrejme nie je podmienkou, že všetci k danému prípadu budú musieť hovoriť, môžu byť len aktívni počúvajúci. V prípade potreby je možné sa dohodnúť na individuálnej supervízie, ak bude daný prípad potrebné riešiť dlhší čas.

KEDY:

25.10. 2023 o 17:30 – 19:30

28.11. 2023 o 17:30 – 19:30

13.12. 2023 o 17:30 – 19:30

14.2. 2024 o 17:30 – 19:30

12. 3. 2024 o 17:30 – 19:30

9. 4. 2024 o 17:30 – 19:30

21. 5. 2024 o 17:30 – 19:30

O KOĽKEJ: o 17:30 – 19:30

KDE: ZOOM

S KÝM: s Mgr. Evkou Bartovou

Cena: 25e

O supervízorke:

Mgr. Eva Bartová je školská psychologička s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pracuje v CPPPaP Prievidza. Pôsobí aj na pozícii metodika výchovného poradenstva a prevencie.  Má vzdelanie v katatýmno- imaginatívnej psychoterapii, absolvovala sociálno psychologický výcvik v supervízii, množstvo vzdelávacích aktivít zameraných na prácu s deťmi, rodičmi a pedagógmi v poradenskom procese (Sindelar metóda, Familienbrett, práca s terapeutickými kartami, Krízová intervencia).

Supervízia je pre mňa v oblasti pomáhajúcich profesií dôležitým nástrojom, ktorého cieľom je rozvoj a upevnenie profesionálnych kompetencií jednotlivca, alebo tímu. Je efektívnou  a bezpečnou metódou poskytovanie podpory a pomoci pri riešení náročných situácií, s ktorými sa stretávame v profesionálnom živote.

Ďalšie informácie

Dátum

25.10. 2023 o 17:30 – 19:30, 28.11. 2023 o 17:30 – 19:30, 13.12. 2023 o 17:30 – 19:30, 14.2. 2024 o 17:30 – 19:30, 12. 3. 2024 o 17:30 – 19:30, 9. 4. 2024 o 17:30 – 19:30, 21. 5. 2024 o 17:30 – 19:30