Skupinová arteterapia v školskom prostredí

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • všetkých členov školských podporných tímov

 

KEDY: ZÁZNAM alebo 

7.2. 2024 o 16:30 – 19:00

KDE: ZOOM

Lektorka: Mgr. Božena Pylypovová

Cena: 30e

 

Obsah webinára:

Webinár je zameraný predovšetkým na praktické možnosti využitia arteterapeutických techník v školskom prostredí.

Čo je potrebné k arteterapeutickým technikám, s kým môžeme pracovať arteterapeuticky, aké sú limity využitia v prostredí škôl.

Rôzne variácie využitia arteterapeutických techník (individuálna práca s klientom, práca so skupinou detí- malá skupina/celá trieda/ trieda aj s učiteľom, so skupinou pedagógov, s rodinou)

Aké konkrétne techniky môžeme použiť v prípade:

  • Úvodných stretnutí skupiny
  • Práce so skupinou, ktorá sa pozná (techniky na spoluprácu, komunikáciu, agresivitu, vnímanie samého seba/ ako ma vníma okolie, tému rodiny, strachy, prácu s jasným zadaním vs. prácu bez jasných inštrukcií, mapovanie atmosféry v skupine, pozície a vzťahy v skupine, tvorivosť…).
  • Záverečných stretnutí skupiny
  • Práce s triedou aj s učiteľom

Netradičné techniky

Ako využiť potenciál techník- ako s nimi ďalej pracovať

Tipy na ďalšie zdroje poznatkov

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Som absolventkou psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V priebehu štúdia som dva roky pracovala ako konzultant na Detskej linke záchrany- Slniečko. Štúdium som po 5 rokoch zakončila štátnou skúškou z klinickej psychológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Následne som 4 roky pracovala ako psychológ Vězeňské služby České Republiky- Věznice Bory. Bola som členkou odborného tímu na špecializovanom oddelení zameranom na liečbu drogovo závislých- SPO Toxi. Viedla som Poradňu drogovej prevencie. Prevažnú časť mojej práce tvorila terapeutická práca so skupinami. Už v tej dobe bola arteterapia mojou srdcovou záležitosťou, viedla som teda taktiež arteterapeutickú skupinu pre drogovo závislých odsúdených. Aktuálne pracujem tretím rokom s detskou klientelou v Detskom diagnostickom ústave Plzeň. S dospelou klientelou pracujem vo svojej súkromnej psychologickej praxi, ktorú vediem od roku 2018. V roku 2017 som zahájila dlhodobý výcvik psychodynamickej psychoterapie v Brněnském institutu psychoterapie. Dlhodobo sa okrajovo zaujímam aj o prácu so sluchovo postihnutými klientmi.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM, 7.2. 2024 o 16:30 – 19:00