Skupinová arteterapia v školskom prostredí

20,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • všetkých členov školských podporných tímov

 

KEDY: ZÁZNAM

(Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 2 termíny webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne otázky, ktoré máte na lektora, ako náhrada za diskusiu na konci webináru. Ďakujeme za pochopenie 🙂)

KDE: ZOOM

Lektorka: Mgr. Božena Pylypovová

Cena: 20e

 

Obsah webinára:

Webinár je zameraný predovšetkým na praktické možnosti využitia arteterapeutických techník v školskom prostredí.

Čo je potrebné k arteterapeutickým technikám, s kým môžeme pracovať arteterapeuticky, aké sú limity využitia v prostredí škôl.

Rôzne variácie využitia arteterapeutických techník (individuálna práca s klientom, práca so skupinou detí- malá skupina/celá trieda/ trieda aj s učiteľom, so skupinou pedagógov, s rodinou)

Aké konkrétne techniky môžeme použiť v prípade:

  • Úvodných stretnutí skupiny
  • Práce so skupinou, ktorá sa pozná (techniky na spoluprácu, komunikáciu, agresivitu, vnímanie samého seba/ ako ma vníma okolie, tému rodiny, strachy, prácu s jasným zadaním vs. prácu bez jasných inštrukcií, mapovanie atmosféry v skupine, pozície a vzťahy v skupine, tvorivosť…).
  • Záverečných stretnutí skupiny
  • Práce s triedou aj s učiteľom

Netradičné techniky

Ako využiť potenciál techník- ako s nimi ďalej pracovať

Tipy na ďalšie zdroje poznatkov

 

O lektorke:

Som absolventkou psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V priebehu štúdia som dva roky pracovala ako konzultant na Detskej linke záchrany- Slniečko. Štúdium som po 5 rokoch zakončila štátnou skúškou z klinickej psychológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Následne som 4 roky pracovala ako psychológ Vězeňské služby České Republiky- Věznice Bory. Bola som členkou odborného tímu na špecializovanom oddelení zameranom na liečbu drogovo závislých- SPO Toxi. Viedla som Poradňu drogovej prevencie. Prevažnú časť mojej práce tvorila terapeutická práca so skupinami. Už v tej dobe bola arteterapia mojou srdcovou záležitosťou, viedla som teda taktiež arteterapeutickú skupinu pre drogovo závislých odsúdených. Aktuálne pracujem tretím rokom s detskou klientelou v Detskom diagnostickom ústave Plzeň. S dospelou klientelou pracujem vo svojej súkromnej psychologickej praxi, ktorú vediem od roku 2018. V roku 2017 som zahájila dlhodobý výcvik psychodynamickej psychoterapie v Brněnském institutu psychoterapie. Dlhodobo sa okrajovo zaujímam aj o prácu so sluchovo postihnutými klientmi.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM