Preventívny program pre učiteľov: Čas pre učiteľov a učiteľky

30,00 

Vymazať

Popis

Pre: pre pedagogických a odborných zamestnancov (nie pre učiteľov, pre tých je program určených ako účastníkov :))

Kedy: ZÁZNAM

30.5. 2024 o 16:30 – 19:00

Kde: ZOOM

Cena: 30€

Autorkami programu sú Mgr. Paulína Kubicová a Mgr. Petra Gogoláková

O programe: Učitelia a učiteľky na základných školách sú čoraz viac zavalení/é množstvom požiadaviek na ich prácu. Mali by byť nie len učiteľom/učiteľkou, ale aj psychológom/psychologičkou, manažérom/ manažérkou či špeciálnym pedagógom/pedagogičkou. A ako im môže byť nápomocná školská psychológia? Pripravili sme pre vás webinár o programe Čas pre učiteľov a učiteľky, ktorý je unikátny svojho druhu, vytvorený našimi kolegyňami z praxe.

Pilotný projekt bol realizovaný na základnej škole v Trenčíne. Ide o sebareflexívny program určený pre cieľovú skupinu učiteľov pracujúcich na všetkých typoch škôl, ktorý je členený na 8 stretnutí s témami :

  • Sebareflexia v oblasti vyučovacích štýlov (Ja ako učiteľ/ka)
  • Komunikačné zručnosti
  • Psychohygiena a prevencia syndrómu vyhorenia
  • Úvodné a záverečné stretnutie

 

V materiáloch je zahrnuté:

1x A4 Pracovný list s infografikou o Vyučovacích štýloch: exekutívny, facilitačný, liberálny

1x A4 Pracovný list s infografikou o Chybných cieľoch správania žiakov

1x A4 Pracovný list s infografikou o Psychohygiene + desatoro ako byť duševne zdravý (LDZ)

1x A4 Hodnotiaca škála pre učiteľov

1x A4 Hodnotiaca škála pre žiakov o učiteľovi

2x A4 Tri príbehy o vyučovacích štýloch učiteľov

2x A4 s teóriou o chybných cieľoch podľa Walton,F.: Ako porozumieť deťom a adolescentom, 2008

2x A4 Komunikačné zručnosti- nesprávne reakcie

1x A4 Dotazník spätnej väzby pre učiteľov

1x A4 Dotazník spätnej väzby pre školských psychológov

1x A4 Popis aktivity koláč činností

1x A4 Zoznam hodnôt

2x A4 Stručný popis stretnutí

1x A4 Zoznam literatúry k projektu

Na webinári vám odprezentujeme poslanie celého programu, štruktúru, alternatívne aktivity, ako aj vlastné skúsenosti.

Účastníkom webináru pošleme program a materiály na mail pred webinárom, aby ste si ich vedeli naštudovať a na webinári sa opýtať, čo vás zaujíma.

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM, 30.5. 2024 o 16:30 – 19:00