PREČO VZNIKOL NÁDPAD VYTVORIŤ JEDEN JEDINEČNÝ PRIESTOR PRE ŠKOLSKÉ PODPORNÉ TÍMY (ako aj pre iné pomáhajúce profesie, ktoré spolupracujú so ŠPT a pre kolegov zo CPP a ŠCPP a iných školských a špeciálno výchovných zariadení)

Občianske združenie OZ Inkluziv vnímalo nedostatky vo včasnom informovaní kolegov zo ŠPT o aktuálnych a praktických informáciách potrebných pre ich prácu.

  • Mnohé pracovné maily uvedené na stránkach škôl nie sú aktuálne.
  • Do newslettrov sa mnohí kolegovia nezapísali
  • Mnohí nie sú na Facebooku či inej sociálnej sieti

Preto sme rozmýšlali nad efektívnejším spôsobom, ako dopraviť potrebné informácie k VŠETKÝM, čo o to budú mať záujem.

Preto nás napadlo vyvinúť webovú aplikáciu SPOJKU (ktorá funguje aj ako mobilná).

APLIKÁCIA BUDE (predbežne) OBSAHOVAŤ (obsah je možné neustále flexibilne dopĺňať a prispôsobovať aktuálnym potrebám ŠPT):

Ciele vývoja komunitnej aplikácie SPOJKA

Na obsahu aplikácie plánujeme spolupracovať aj s inými organizáciami!

Zavádzanie školských podporných tímov je ešte len na začiatku. zefektívnime ich prácu už teraz!

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA PODPORU! Vážime si to! Spolu toho dokážeme viac! 🙂