Keďže neleníme a neustále rozmýšľame, ako zefektívniť prácu školských podporných tímov, a vnímame naše aktuálne potreby ako školskí psychológovia, školskí špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, učitelia a pod.
Napadlo nás vytvoriť jedinečný komunitný online priestor, kde by sme mali príležitosť získať:
 • podporu zo strany kolegov v diskrétnom Fóre – nie na sociálnych sieťach
 • materiály na psychoedukáciu o témach duševného zdravia na vašej škole pre žiakov, učiteľov, rodičov prostredníctvom EduPage (infografiky v PDF a jpeg formáte), tlačenej verzii na nástenky, na sociálne siete školy/školského podporného tímu a pod.
 • aktuálne informácie o dianí na Slovensku v oblasti duševného zdravia, inklúzie, multidisciplinárnej spolupráce a iných zaujímavých udalostiach
 • prehľad kontaktov pomáhajúcich profesií v jednotlivých regiónoch
 • aktuálne informácie o vzdelávaniach OZ Inkluziv-u
 • prístup k osnovám preventívnych programov na rôzne témy – tzv. PREVAKTIV – súbory preventívnych aktivít
 • prístup k pracovným listom o duševnom zdraví pre školské podporné tímy, učiteľov etiky, občianskej náuky, náuky o spoločnosti a iných humanitných predmetov, seminár psychológie ako aj krúžok psychológie
PRE KOHO JE APLIKÁCIA SPOJKA URČENÁ?
 • pre členov školských podporných tímov
 • kolegov zo školských zariadení výchovného zariadení poradenstva  a prevencie
 • kolegov z výchovno-vzdelávacích zariadení
 • kolegov zo špeciálnych výchovných zariadení
 • učiteľov etiky, občianskej náuky, psychológie na ZŠ a SŠ (na MŠ pracujeme 🙂 )
 • vedúci krúžkov psychológie a pod.
 
APLIKÁCIA SPOJKA je spoplatnená služba OZ Inkluzi-u
Od septembra 2023 do januára 2024 bude k dispozícii, so všetkými materiálmi a funkcionalitami ZADARMO, ako testovacia verzia.
Budeme radi, ak napíšete svoje pripomienky k zlepšeniu tejto služby v tomto dotazníku.

 • Od januára 2024 bude aplikácia spoplatnená 15,- EUR do konca roka a 
 • od septembra 2024 bude celoročná suma 30e pre jednotlivca a 100e pre školu.
 
Aplikáciu je možné si zakúpiť cez náš e-shop TU.
 
Je to spôsob, ako dokážeme
 • udržať IT služby spojené s prevádzkou aplikácie
 • zabezpečiť právne a supervízne služby, ktoré máte zahrnuté v balíčku
 • a naše úsilie pre vás pripraviť praktické materiály k našej práci
 
Testovacia verzia aplikácie obsahuje:
 1. ČLÁNKY S INFOGRAFIKAMI – 15 článkov o témach duševného zdravia pre rôzne cieľové skupiny – rodičov, učiteľov, žiakov (Sezónna depresia, Ako zvládať stres, Efektívne stratégie učenia sa, Asert=ivna komunikácia, Mobilné aplikácie, Deň duševného zdravia a pod.)
 2. DUŠIKY – 10 pracovných listov o témach duševného zdravia pre ZŠ a SŠ
 3. KALENDÁR – Aktuálne oznamy o dôležitých udalostiach na Slovensku v oblasti duševného zdravia, školské dokumenty, konferencie, výcviky a pod.
 4. WEBINÁRE – prehľad webinárov OZ Inkluziv, ktoré pripravujeme
 5. FÓRUM – diskrétny priestor na diskusiu, zdieľanie skúseností a laické poradenstvo zo strany kolegov
 6. KONTAKTY – prehľad kontaktov na pomáhajúce profesie v regiónoch
Čo môžete očakávať po januári 2024 do septembra 2024 v platenej verzii aplikácie SPOJKA za 15,- EUR?
 1. Ďalších 10 článkov s infografikami, vďaka ktorým môžete robiť psychoedukáciu pre rodičov, učiteľov, žiakov. Nemusíte si pracne vytvárať vlastné materiály.
 2. Ďalšie 3 PREVAKTIVY na tému: Kritické myslenie, Látkové a nelátkové závislosti, Body image
 3. Ďalších 10 pracovných listov na témy duševného zdravia – DUŠIKY
 4. Aktualizované oznamy a udalosti
 5. Prehľad webinárov o uskutočnených a pripravovaných webinároch
Od septembra 2024 môžete čakať opäť doplnené materiály a aktualizované funkcionality aplikácie 🙂
 
BALÍČEK PRE JEDNOTLIVCA zahrňuje:
1. Všetky funkcionality aplikácie: OZNAMY, WEBINÁRE, ČLÁNKY S INFOGRAFIKAMI, PREVAKTIV, DUŠIK, KALENDÁR, FÓRUM, KONTAKY
2. Tri otázky, ktoré môžete napísať do našej poradne na mail poradnapsp@gmail.com, kde vám odpovedia advokát JUDr. Peter Patay a naši supervízori. Poradenské služby, ktoré sme poskytovali zadarmo nás stoja už značné časové kapacity, preto sme pristúpili k tomuto kroku optimalizovať poskytovanie týchto služieb grátis 🙂
Ďakujeme za pochopenie.
Cena za app Spojka na 1 školský rok (od septembra do júna): 30,- EUR
BALÍČEK PRE ŠKOLU/ZARIADENIE zahrňuje:
1. Všetky funkcionality aplikácie: OZNAMY, WEBINÁRE, ČLÁNKY S INFOGRAFIKAMI, PREVAKTIV, DUŠIK, KALENDÁR, FÓRUM, KONTAKY pre celý školský podporný tím a vybraných učiteľov. Budeme potrebovať presné počty zamestnancov, ktorí budú aplikáciu využívať s ich mailovými adresami. Viac informácii v Podmienkach používania webovej aplikácie Spojka.
2. Päť otázok za daný školský rok, ktoré môžete napísať do našej poradne na mail poradnapsp@gmail.com, kde vám odpovedia advokát JUDr. Peter Patay a naši supervízori. Poradenské služby, ktoré sme poskytovali zadarmo nás stoja už značné časové kapacity, preto sme pristúpili k tomuto kroku optimalizovať poskytovanie týchto služieb grátis 🙂 Ďakujeme za pochopenie.
Cena za app Spojka na 1 školský rok (od septembra do júna): 100,- EUR

Ak sa rozhodnete u nás absolvovať INOVAČNÉ VZDELÁVANIE, aplikáciu SPOJKU máte GRÁTIS. Viac o IV nájdete tu.

Registrácia je spustená na www.spojka.info
Údaje overujeme, preto do 24 hodín vás vpustíme do appky. Ďakujeme za strpenie 🙂 
Pred vstupom do aplikácie si prosíme pozorne prečítajte naše Podmienky používanie webovej aplikácie Spojka
Za porušenie podmienok sa považuje napr.: 
 • prístup do aplikácie zdieľať v celku alebo v časti ďalej odplatne alebo bezodplatne poskytovať tretím osobám, 
 • ak si v rámci bezpečnostných postupov občianskeho združenia OZ Inkluziv zvolíte alebo Vám bude poskytnuté používateľské meno, heslo alebo akúkoľvek inú informáciu, ste povinní s týmito informáciami nakladať ako s dôvernými a nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane ani nesmiete umožniť, aby k Aplikácii pod Vaším používateľským menom a/alebo heslom pristupovali neoprávnené osoby. Za všetky akcie, ktoré sa vykonajú pri používaní Vášho účtu v Aplikácii alebo pri používaní Aplikácie prostredníctvom vášho Zariadenia nesiete zodpovednosť Vy, 
 • Občianske združenie OZ Inkluziv je oprávnené pozastaviť prevádzku tejto Aplikácie alebo niektorej z jej funkcií alebo vlastnosti z dôvodu aktualizácie obsahu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. 
 • Občianske združenie OZ Inkluziv si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia ukončiť platnosť Vášho účtu z dôvodu porušenia týchto PODMIENOK, o čom vás budeme korektne informovať.
Tešíme sa na vás! 🙂