Preventívne programy na ZŠ

10,00 

Vymazať

Popis

Určený pre

 • ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV
 • študentov
 • školských psychológov v praxi
 • všetkých členov školských podporných tímov

Lektorka: Mgr. Katarína Budinská

Cena: 10e

Kedy: ZÁZNAM

(Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 2 termíny webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne otázky, ktoré máte na lektora, ako náhrada za diskusiu na konci webináru. Ďakujeme za pochopenie 🙂

Obsah webináru:

Lektorka vám ukáže, ako pracuje s piatimi overenými preventívnymi programami na 1.stupni a 2.stupni ZŠ:

 • Kozmove dobrodružstvá,
 • Zippyho kamaráti,
 • Kamaráti Jabĺčka,
 • Vnímajkovia a
 • Cesta pozitívnej zmeny
a vlastným zostaveným súborom aktivít:
 • Radosti a starosti opičiaka Eda
 • preventívne aktivity na témy ako FOMO syndróm, poruchy príjmu potravy, šikana/kyberšikana, posilnenie sebavedomia a pod.

Prezradí vám prínosy a úskalia týchto preventívnych aktivít.

Poskytne tipy a skúsenosti, čomu sa vyvarovať pri zavádzaní preventívnych programov pre jednotlivé cieľové skupiny a všeobecne pri realizovaní akýchkoľvek preventívnych aktivít zážitkovou formou.

 O lektorke:

 Mgr. KATARÍNA BUDINSKÁ, školská psychologička na Základnej škole sv. Alžbety v Novej Bani

 14 rokov manželka, 12 rokov matka 3 synov a 5 rokov praxe v školskej psychológii.

 • Študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Po 7 ročnej osobnej praxi s deťmi počas rodičovskej dovolenky sa naštartovala pre školskú psychológiu vďaka Špecializačnému vzdelávaniu zo školskej psychológie na UK v BA. Veľkú obľubu našla vo vzdelávaní, ktoré ju posúva postupne vpred. Má za sebou aktualizačné vzdelávania:
 • Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania
 • Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov
 • Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov- 1. úroveň
 • Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov- 2.úroveň
 • Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi v kontexte poradenského procesu
 • Riešenie konfliktov v školskom prostredí
 • Aktivity na rozvoj sociálnych zručností v školskom prostredí

A prednedávnom ukončila inovačné vzdelávanie prostredníctvom VÚDPAP: Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce- sociálno – psychologický výcvik. Okrem toho mnoho iných seminárov, workshopov a webinárov týkajúcich sa práce s deťmi. Verí, že v blízkej budúcnosti sa dostane aj k terapeutického výcviku.

Vo svojej práci sa intenzívne venuje hlavne preventívnym programom na 1. stupni ZŠ, ale aj skupinovej práci na 2.stupni v rámci rôznych intervencií podľa potrieb danej triedy. Tiež sa venuje príležitostne skupinovej práci s učiteľmi ako podpora ich duševného zdravia a budovania psychickej odolnosti, ktoré sú v dnešných časoch veľmi potrebné a tiež to slúži na lepšie vzájomné spoznanie sa a budovanie vzťahov.

V rámci individuálnych intervencií rada využíva terapeutické karty- More emócií, Karty s príbehom, Sogenzia, Cope karty, Ikonikus a iné, tiež hru s plastelínou, hračkami, rolové hry. Tiež rada využíva imagináciu, relaxáciu a pri starších deťoch hlavne rozhovor. Práca v školskom prostredí ju napĺňa a vidí v nej zmysel a teší sa, keď vidí spokojné deti okolo seba a môže im byť pritom nápomocná.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM