Práca školského psychológa na ZŠ

30,00 

Vymazať

Popis

Určený prioritne pre ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Vhodné aj pre študentov a školských psychológov v praxi

Lektorka: Mgr. Petra Gogoláková

Cena: 30e

Kedy:

ZÁZNAM

Kde: ZOOM

Obsah webináru:

 1. Lektorka sa podelí o svoje skúsenosti, ako sa predstaviť v škole, aké kontakty pre vás môžu byť užitočné, ako sieťovať, ako spolupracovať v ŠPT a čo obnáša náplň práce ŠP špecificky pre danú tému webináru
 2. Vo vzťahu k žiakom lektorka spomenie témy ako:
  1. Aké preventívne programy môžete využiť na ZŠ
  2. Ako pracovať individuálne so žiakmi na  ZŠ
  3. Školská spôsobilosť, adaptácia a zápis do 1. ročníka ZŠ
  4. Kariérové poradenstvo na  ZŠ
 3. S akými problémami žiakov sa môžete stretnúť špecificky na  ZŠ (agresivita žiakov, poruchy učenia, ADHD, PAS, úzkostné dieťa, zlá rodinná situácia, neprospievanie žiaka,..)
 4. Projektívne techniky, pracovné listy, relaxačné cvičenia, HRA, pomôcky, ktoré využíva ŠP na  ZŠ
 5. Ako vyzerá spolupráca s rodičmi žiakov na ZŠ
 6. Čo obnáša práca ŠP v spolupráci s vedením a učiteľmi na  ZŠ
 7. Administratívne povinnosti na ZŠ
 8. Čo obnáša pozorovanie na  ZŠ

 

BONUS: Ku každému úvodnému webináru dostanete aj balíček dokumentov potrebných pre štart v práci ŠP (pozorovací hárok, ukážky správ, administratívne zložky, informované súhlasy a pod.)

Ku každému webináru posielame aj certifikát o absolvovaní.

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

O lektorke:

Študovala som na UKF v Nitre na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, odbor psychológia. Po škole som pracovala polroka v CPPPaP na Myjave a v roku 2016 som nastúpila ako školský psychológ na ZŠ v Trenčíne. Pracovala som najskôr na 60% úväzok, ale po nejakej dobe som prešla na plný úväzok. Mám za sebou rôzne kurzy ako napríklad Kresbu postavy, Hand test, Autogenny tréning či v škole využiteľné – Zippyho kamaráti, Kamaráti jabĺčka a Program KUPOZ. Absolvovala som výcvik v Biofeedbacku a neurofeedback pod ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT a aktuálne som zapojená vo vzdelávaní realizovanom VÚDPaP-om s názvom Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa podľa princípov Kognitívno-behaviorálnej terapie. V škole okrem bežných tried pracujem aj s triedami APROGEN, čo sú triedy s intelektovo nadanymi žiakmi. Pôvodne som sa plánovala dostať do klinickej psychológie, ale školská psychológia ma nakoniec presvedčila, že je to práca, ktorú chcem robiť. Je to síce práca veľmi náročná, keďže sa v nej stretávame naozaj so širokou škálou problémových oblastí, ale zároveň je veľmi tvorivá, flexibilná, veľmi veľa vecí v nej vieme podchytiť na začiatku a máme možnosť problém vidieť komplexne.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM