Ako budovať odolnosť detí a dospievajúcich?

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • pedagogických a odborných zamestnancov v školských podorných tímoch
  • pre širokú verejnosť
  • rodičov

 

KEDY: ZÁZNAM 

6.5. 2024 o 17 – 19:30

KDE: ZOOM

Lektorky: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Cena: 30e

 

Obsahová náplň:

Lektorka  objasní koncept reziliencie – psychickej odolnosti s ohľadom na súčasné výzvy pre detskú a dospievajúcu populáciu. Koncepty doplní o svoje dlhoročné skúsenosti s prácou s detskými a dospievajúcimi klientmi v kríze a traume.

Čo je to reziliencia/psychická odolnosť?

Na čom je založená psychická odolnosť?

Ako ju u seba, ako rodiča a u detí podporovať?

Ako budovať zdravé sebavedomie detí a dospievajúcich?

Ako učiť deti a dospievajúcich prekonávať prekážky?

Dotkneme sa konceptov pozitívnej psychológie – šťastia a spokojnosti, paradoxnej teórie zmeny a niektorých aspektov vzťahovej väzby

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.,

Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu. Psychologické vzdelanie vrátane doktorandského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a psychoterapeutické vzdelanie v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne a v psychotraumatológii a EMDR.

Zastupuje Českú a Slovenskú republiku v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu. Pripravila komplexné vzdelávanie krízovej intervencie v detských skupinách a nadväzujúcu starostlivosť o deti, učiteľov a rodičov Venuje sa individuálnej aj skupinovej  krízovej intervencii, terapii traumy detí a dospelých, sprevádzaní detí a rodín po strate člena rodiny a paliatívnej starostlivosti o deti.

Prax získala ako školská psychologička na základných školách, v súčasnosti pracuje v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a v ambulancii klinickej psychológie. Spolupracovala s Filozofickou fakultou UK Bratislava ako lektorka pre frekventantov špecializačného kurzu zo školskej psychológie a pri preklade amerického projektu Second Step (v slovenskej verzii Srdce na dlani) na prevenciu násilia v školách.

 

Je zakladateľka Inštitútu osobnostného rozvoja, www.ior.sk

Je členkou organizácií:

  • Slovenská komora psychológov

  • Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu

  • EMDR Slovensko

  • Traumatic Incident Reduction Association (TIRA)

  • kandidátka supervízie – členka EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing)

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM, 6.5. 2024 o 17 – 19:30