Ako pracovať so žiakom s poruchami príjmu potravy v školskom prostredí

20,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • pedagogických a odborných zamestnancov v školských podorných tímoch
  • pre širokú verejnosť, ktorých téma zaujala
  • rodičov

 

KEDY: ZÁZNAM

KDE: ZOOM

Lektorky: Valentína Sedileková a Mgr. Mária Gajarská

Cena: 20e

 

Obsahová náplň webináru:

Na webinári sa pozrieme hlbšie na problematiku PPP.

Povieme si ako PPP vznikajú, aké diagnózy patria na toto spektrum, aké sú symptómy, ktoré si môžu všimnúť učitelia a školskí psychológovia, a pozrieme sa aj na to, ako môže školský psychológ pomôcť v rámci MD prístupu.

Odborný pohľad psychologičky a terapeutky Márie Gajarskej bude dopĺňať skúsenosť a prežívanie peer konzultantky Valentíny Sedilekovej. Webinár vám priblíži teoretické základy o vzniku a fungovaní PPP, v kombinácii s poznatkami z praxe o liečbe a prevencii tohto ochorenia, doplnené o pohľad a vnímanie človeka s osobnou skúsenosťou. 

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru.

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru alebo až po druhom. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo). Záznamy sú preto niekedy k dispozícii až po druhom termíne.

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len v osobitných prípadoch, napr. že ste nestihli celý webinár alebo ste sa na LIVE termín nemohli dostaviť.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Záznamy posielame zvyčajne v utorok, aby ste mali 5 dní na pozretie v rámci víkendu. V pondelok sa menia naraz heslá.

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť 🙂

————————————————————————————————–

 

 

 

O lektorkách:

Mgr. Mária Gajarská

Na psychológii ma vždy lákalo nielen skúmať ľudský život, ale aj pomáhať skvalitňovať ho. Štúdium psychológie som absolvovala na FiF UCM v Trnave. Odvtedy sa popri práci snažím kontinuálne vzdelávať. Pracujem pod supervíziou, absolvovala som viacero workshopov zameraných na prácu s rôznymi terapeutickými technikami (napríklad rodinná doska, terapeutické karty, arteterapeutické techniky). Z dlhodobejších výcvikov to bol 1-ročný výcvik v terapii hrou, výcvik v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a dlhodobý 4 a pol ročný výcvik v psychoterapii a poradenstve v prístupe zameranom na človeka podľa C. Rogersa v Prahe. Tento prístup ma zaujal svojím zameraním na jedinečnosť každého človeka, dôverou v schopnosť každého rozvíjať sa a rásť, ak má na to vytvorené vhodné podmienky. Tie spočívajú v postupnom vytváraní si vzťahu medzi klientom a poradcom. V tomto vzťahu je dôležité, aby sa klientka alebo klient cítili porozumení, prijatí a vnímali autenticitu poradcu ako človeka. 

Za  10 rokov praxe som mala možnosť pracovať vo viacerých zariadeniach a stretnúť sa s rôznymi klientkami a klientmi. V detskom domove som tri roky bola ako psychologička pri deťoch nielen v ich emočných a vzťahových ťažkostiach, ale aj radostiach. Následne som tri roky pracovala v centre pre pomoc obetiam násilia a rodiny v krízovej rozvodovej situácii, kde sme sa snažili ľuďom poskytnúť podporu a adekvátnu odbornú pomoc v týchto náročných situáciách. Štyri roky som pôsobila v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, kde som sa popri psychodiagnostike venovala pomoci deťom a ich rodičom pri rozvíjaní vzťahov, schopností, sebaistoty a zvládaní emócií. 

V Chuť žiť pôsobím od januára 2022 a venujem sa dospelým klientkám a  klientom aj mladým ľuďom a ich rodičom. Napriek tomu, že klientky a klienti našej organizácie majú podobné ťažkosti, všetci sú jedineční so svojim životným príbehom. Som vďačná za ich dôveru zdieľať so mnou niečo zo svojho vnútorného sveta. Som vždy veľmi rada, keď sa od klientiek a klientov dozviem, že sa zmiernili ich ťažkosti s poruchami príjmu potravy a súčasne sa cítia spokojnejšie, slobodnejšie, viac sami sebou a zároveň bližšie k ľuďom, na ktorých im záleží. 

 

Valentína Sedileková

Valentína Sedileková je zakladateľkou a “motorom” neziskovej organizácie Chuť žiť, ktorá pomáha ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy. Stojí za vznikom aj metodológiou rôznych programov pomoci: od linky pomoci cez liečebno-vzdelávací program až po komplexnú podporu multidisciplinárneho tímu. Okrem manažmentu organizácie pracuje ako peer konzultantka (so skúsenosťou s uzdravením z PPP) a podieľa sa na realizácii osvetových a edukačných aktivít. Je študentkou psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM