Agresívny žiak na základnej škole

20,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

 • pedagogických a odborných zamestnancov školských podporných tímov
 • vhodné aj pre učiteľov (etiky, náboženstva, náuka o spoločnosti  a pod.)
 • a všetkých, ktorých táto téma zaujala

 

KEDY: 8.2. 2023 o 17 – 19:00

KDE: ZOOM

Lektor: Bc. Miroslav Schlesinger

Cena: 20e

Obsahová náplň:

 • Čo je agresivita
 •  dôvody agresivity
 •  vnímanie agresivity
 • zlozvyky pedagogických pracovníkov a dospelých pri intervenciách s agresívnym žiakom
 • psychoanalýza a náhľad do minulosti
 • verbálna a neverbálna komunikácia, význam intonácie a pod.
 • kazuistika
 • test aktuálneho stavu
 • inovatívna forma komunikácie (osvedčené príklady z praxe)
 • efektívne formy eliminácie napätia a agresivity (prezentácia úspešnej praxe)
 • využitie bojových umení na elimináciu negatívnych prejavov v škole a riziká nevhodných cvičení
 • riešenie prípadov problematických detí účastníkov webinára (konzultácia a praktická pomoc)
 • práca s rodinou
 • spolupracujúce subjekty
 • diskusia k téme

 

O lektorovi:

Vyštudoval na Trnavskej univerzite v Bratislave. Následne sa venoval štúdiu gestaltpedagogiky, mentoringu a koučingu. Veľkú časť svojho profesionálneho, ale aj osobného života venuje psychológii, liečebnej pedagogike, diagnostike kresby, rukopisu, motivácii a programom na rozvoj osobnosti. Pri svojej práci a prednášaní používa poznatky z gestaltpedagogiky, canisterapie, dramaterapie, arteterapie.

Miroslav Schlesinger je tiež trénerom bojových umení a odborníkom v oblasti prevencie kriminality. Jeho projekty boli už štyrikrát zaradené medzi najlepšie v Európskej únii a v roku 2018 bol jeden z nich oficiálne zaradený medzi 20 najúspešnejších v EÚ. Za tieto a ďalšie aktivity v oblasti sociálnej a charitatívnej, získal viacero ocenení na národnej i medzinárodnej úrovni. Pochvalne sa k jeho práci v roku 2003 vyjadril v osobnom liste aj prezident Slovenska Rudolf Schuster, v ktorom ocenil jeho aktivity v oblasti prevencie kriminality ako aj publikačnú činnosť.

Publikoval v rôznych odborných periodikách a je autorom viac než dvadsiatich publikácií. V počiatkoch svojej literárnej tvorby sa zameriaval najmä na písanie krátkych poučných príbehov a myšlienok na zamyslenie. Neskôr vydal súkromnú zbierku básní a dve odborné publikácie zamerané na prevenciu kriminality.

Pracoval ako hovorca mesta Bánovce nad Bebravou a súčasne ako koordinátor prevencie kriminality. V tejto pozícii vytvoril spoluprácu s Kynologických záchranným zborom SR a lektorsky jeho členom zabezpečil odborné školenie. Pôsobil ako člen Krajskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti v Trnave a Komisie pre ochranu verejného poriadku v Malackách. Spolupracoval na viacerých lokálnych, národných i medzinárodných projektoch a prednášal na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, Katolíckej univerzite v Ružomberku, aj na Trnavskej univerzite v Trnave. Pôsobí ako konzultant pre prípady s prvkami násilia.

Ďalšie informácie

Dátum

8.2. 2023 o 17 – 19:00