Agresívny žiak na základnej škole

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

 • pedagogických a odborných zamestnancov školských podporných tímov
 • vhodné aj pre učiteľov (etiky, náboženstva, náuka o spoločnosti  a pod.)
 • a všetkých, ktorých táto téma zaujala

 

KEDY:  ZÁZNAM

KDE: ZOOM

Lektor: Mgr. Miroslav Schlesinger

Cena: 30e

 

Obsahová náplň:

 • Čo je agresivita
 •  dôvody agresivity
 •  vnímanie agresivity
 • zlozvyky pedagogických pracovníkov a dospelých pri intervenciách s agresívnym žiakom
 • psychoanalýza a náhľad do minulosti
 • verbálna a neverbálna komunikácia, význam intonácie a pod.
 • kazuistika
 • test aktuálneho stavu
 • inovatívna forma komunikácie (osvedčené príklady z praxe)
 • efektívne formy eliminácie napätia a agresivity (prezentácia úspešnej praxe)
 • využitie bojových umení na elimináciu negatívnych prejavov v škole a riziká nevhodných cvičení
 • riešenie prípadov problematických detí účastníkov webinára (konzultácia a praktická pomoc)
 • práca s rodinou
 • spolupracujúce subjekty
 • diskusia k téme

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorovi:

Vyštudoval na Trnavskej univerzite v Bratislave. Následne sa venoval štúdiu gestaltpedagogiky, mentoringu a koučingu. Veľkú časť svojho profesionálneho, ale aj osobného života venuje psychológii, liečebnej pedagogike, diagnostike kresby, rukopisu, motivácii a programom na rozvoj osobnosti. Pri svojej práci a prednášaní používa poznatky z gestaltpedagogiky, canisterapie, dramaterapie, arteterapie.

Miroslav Schlesinger je tiež trénerom bojových umení a odborníkom v oblasti prevencie kriminality. Jeho projekty boli už štyrikrát zaradené medzi najlepšie v Európskej únii a v roku 2018 bol jeden z nich oficiálne zaradený medzi 20 najúspešnejších v EÚ. Za tieto a ďalšie aktivity v oblasti sociálnej a charitatívnej, získal viacero ocenení na národnej i medzinárodnej úrovni. Pochvalne sa k jeho práci v roku 2003 vyjadril v osobnom liste aj prezident Slovenska Rudolf Schuster, v ktorom ocenil jeho aktivity v oblasti prevencie kriminality ako aj publikačnú činnosť.

Publikoval v rôznych odborných periodikách a je autorom viac než dvadsiatich publikácií. V počiatkoch svojej literárnej tvorby sa zameriaval najmä na písanie krátkych poučných príbehov a myšlienok na zamyslenie. Neskôr vydal súkromnú zbierku básní a dve odborné publikácie zamerané na prevenciu kriminality.

Pracoval ako hovorca mesta Bánovce nad Bebravou a súčasne ako koordinátor prevencie kriminality. V tejto pozícii vytvoril spoluprácu s Kynologických záchranným zborom SR a lektorsky jeho členom zabezpečil odborné školenie. Pôsobil ako člen Krajskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti v Trnave a Komisie pre ochranu verejného poriadku v Malackách. Spolupracoval na viacerých lokálnych, národných i medzinárodných projektoch a prednášal na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, Katolíckej univerzite v Ružomberku, aj na Trnavskej univerzite v Trnave. Pôsobí ako konzultant pre prípady s prvkami násilia.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM