Úvodný webinár pre začínajúcich školských psychológov

20,00 

Vymazať
Katalógové číslo: Uvodny ŠP Kategórie: Značky: , ,

Popis

Určený prioritne pre ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV (všeobecný webinár pre všetky typy škôl)

Vhodné aj pre študentov a školských psychológov v praxi

Lektorka: PaedDr. Lucia Redayová PhD.

Cena: 20e

Kedy: 13.2. 2023 o 17 – 19:00 alebo ZÁZNAM

Kde: ZOOM

Obsah webináru vám poskytne odrazové informácie pre zorientovanie sa v náplni práce školského psychológa. Pre jednotlivé typy škôl pripravujeme zvlášť webináre vzhľadom k časovej náročnosti a rozsahu práce školských psychológov.

Obsah webináru:

 1. Čo priniesla nová legislatíva do práce školského psychológa?
 2. Ako fungovať v školskom podpornom tíme?
 3. Adaptačné vzdelávanie začínajúceho ŠP
 4. Odborné činnosti ŠP podľa Procesných štandardov vypracované VÚDPaP
 5. Plán práce ŠP
 6. Aké je moje poslania na danej škole?
 7. Spolupráca s vedením
 8. Spolupráca s rodičmi
 9. Spolupráca s učiteľmi
 10. Spolupráca s CPPPaP a odborníkmi
 11. Systém práce so žiakmi
 12. Ako vypracovať správu?
 13. Etika, morálne dilemy v práci ŠP a jej úskalia

 

BONUS: Ku každému úvodnému webináru dostanete aj balíček dokumentov potrebných pre štart v práci školského psychológa (pozorovací hárok, ukážky správ, administratívne zložky, informované súhlasy a pod.)

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 5 dní odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše.

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru alebo až po druhom. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo). Záznamy sú preto niekedy k dispozícii až po druhom termíne.

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len v osobitných prípade, napr. že ste nestihli celý webinár alebo ste sa na LIVE termín nemohli dostaviť.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť 🙂

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Vyštudovala som psychológiu a biológiu v magisterskom štúdiu, ktoré som doplnila o inovatívne a špecializačné štúdium školskej psychológie. V doktorandskom štúdiu som sa venovala oblasti Pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie. V oboch prácach som sa venovala pedagogickým a psychologickým aspektom v oblasti integrácie, respektíve inklúzie zrakovo postihnutých žiakov do systému bežných škôl.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii a kurz vedenia Systemického rozhovoru. Taktiež som si doplnili zručnosti v oblasti kariérneho poradenstva, lektorstva a koučingu. Koučingový výcvik v základných metódach, ale aj párový a vzťahový koučing, sú oblasti, v ktorých mám skúsenosti. Moja prax spočíva v oblasti vyučovania na strednej škole, lektorovania, mentorovania a koučovania dospelých v rámci národných projektov AMV pre MPC Košice a NP dielne pre ŠIOV.
Od roku 2006 som pracovala ako učiteľka SŠ, v rokoch 2009-2014 aj v pozícii poradca, terapeut pre ľudí, ktorí potrebovali a vyhľadávali poradenské služby. Od februára 2017 pôsobím zároveň aj ako školská psychologička.

Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Som lektorkou a viedla som aktualizačné vzdelávania pre učiteľov a odborných zamestnancov. Ovládam rôzne vyučovacie techniky, techniky kladenia konštruktívnych otázok, prezentačné a komunikačné techniky, ktoré som získala v oblasti pedagogickej a poradenskej praxe.

Viac  lektorke nájdete na jej webstránke: https://lucia-redayova-kouc-terapeut-skolsky-psycholog.mailchimpsites.com/about

Ďalšie informácie

Dátum

13. 2. 2023 o 17 – 19:00, ZÁZNAM