Úvodný webinár pre začínajúcich školských psychológov

30,00 

Vymazať

Popis

Určený prioritne pre ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV (všeobecný webinár pre všetky typy škôl)

Vhodné aj pre študentov a školských psychológov v praxi

Lektorka: Mgr. Lucia Balážová

Cena: 30e

Kedy: ZÁZNAM

Kde: ZOOM

Obsah webináru vám poskytne odrazové informácie pre zorientovanie sa v náplni práce školského psychológa. Pre jednotlivé typy škôl pripravujeme zvlášť webináre vzhľadom k časovej náročnosti a rozsahu práce školských psychológov.

Obsah webináru:

 1. Čo priniesla nová legislatíva do práce školského psychológa?
 2. Ako fungovať v školskom podpornom tíme?
 3. Adaptačné vzdelávanie začínajúceho ŠP
 4. Štandardy odborných činností pre ŠP
 5. Plán práce ŠP
 6. Aké je moje poslania na danej škole?
 7. Spolupráca s vedením
 8. Spolupráca s rodičmi
 9. Spolupráca s učiteľmi
 10. Spolupráca s CPP a odborníkmi
 11. Systém práce so žiakmi
 12. Ako vypracovať správu?
 13. Etika, morálne dilemy v práci ŠP a jej úskalia

 

BONUS: Ku každému úvodnému webináru dostanete aj balíček dokumentov potrebných pre štart v práci školského psychológa (pozorovací hárok, ukážky správ, administratívne zložky, informované súhlasy a pod.)

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Mgr. Lucia Balážová

Vyštudovala učiteľstvo psychológie a anglického jazyka. Absvolvovala špecializačné štúdium školskej psychológie na UK v Bratislave. Pracovala ako učiteľka v MŠ, ZŠ, SŠ. Pracuje ako školská psychologička na strednej škole. Vedie projekt Portál školskej psychológie od r. 2020 a je štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia OZ Inkluziv. Pôsobí ako neurobiofeedback terapeutka, terapeutka bilaterálnej integrácie a frekventantka viacerých výcvikov ( senzorická integrácia, vzťahová väzba, Intenzívny výcvik pre pomáhajúce profesie v Inštitúte Virginie Satirovej, hrová terapia a arteterapia). Zaujíma sa o aktuálne dianie v oblasti duševného zdravia na školách, pracovných a metodických postupoch v školstve potrebných pre školské podporné tímy a úspešnú medzirezortnú spoluprácu.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM