236410680_897648154214538_8823638639639885663_n

Milí rodičia.

Nachádzate sa v záložke Online Poradňa, ktorú vám prinášame ako jednu z aktivít na Portáli školskej psychológie a OZ Inkluziv.

Mnohí máte školský podporný tím v škole, na ktorú chodí vaše dieťa a máte tak možnosť vyhľadať psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú a sociálnu pomoc bezprostredne vo vašej škole.

Mnohí však stále takú možnosť nemajú. Práve pre týchto rodičov by sme radi ponúkli možnosť online konzultovať situácie, s ktorými by vám vedeli pomôcť školskí psychológovia, šepciálni pedagógovia či sociálni pedagógovia, logopédi v našom tíme.

Ak si nie ste istý, či váš problém/výzva spadá do kompetencií školských podporných tímov, nevadí, napíšte nám aj tak a my vás v prípade potreby presmerujeme na ďalších odborníkov z pomáhajúcich profesií.

Tu je krátky zoznam, s čím by vám moholi členovia školského podporného tímu pomôcť:

 • Ak má vaše dieťa problémy s učením – či už ide o jednotlivé poruchy učenia tzv. „dys-ky“ (dysgrafia, dyslexia, dysortografia a pod.) až po stratu motivácie k učeniu, dlhodobé neprospievanie a preťaženosť.
 • Ak má vaše dieťa problémy so správaním – či už ide o známe ADHD, ADD, Aspergerov syndróm, alebo jednoducho výchovné problémy s drzosťou, agresivitou, konkfliktným správaním, outsiderstvom a asociálnym správaním
 • Ak máte problém s výberom základnej/strednej/vysokej školy – ŠPT vám pomôže určiť komplexný profesijný profil vášho dieťaťa, od diagnostiky jeho schopností a vlastností až po pomoc s vyplnením prihlášky
 • Ak potrebujete rozvíjať vaše nadané dieťa – pomáha vypracovať individuálny vzdelávací plán v spolupráci s učiteľmi na rozvoj ich nadania
 • Ak má vaše dieťa problém so vzťahmi v triede 
 • Ak má vaše dieťa problém so stresom a trémou 
 • Ak má vaše dieťa problém so šikanou a kyberšikanou 
 • Ak má vaše dieťa problém s kybergroomingom
 • Ak má vaše dieťa problém s anorexiou a bulímiou 
 • Ak má vaše dieťa AKÝKOĽVEK problém a neviete, na akého odborníka zo psychologického poradenstva sa obrátiť.
 •  
 • Taktiež sme tu aj pre vás, rodičov, a vieme vám pomôcť v prípade, že:
 • ste sa ocitli v ťažkej situácii alebo máte akýkoľvek problém, s ktorým sa nemáte na koho obrátiť. Napríklad, ak máte problém:
 • So šikanou na pracovisku 
 • S nerešpektujúcim dieťaťom 
 • S drzým dieťaťom 
 • S neposlušným dieťaťom
 • So sklamaním z dieťaťa 
 • Ak zistíte, že je vaše dieťa homosexuál
 • Ak zistíte, že vaše dieťa čaká dieťa
 • Ak zistíte, že chce byť hercom a nie právnikom
 • Ak zistíte, že vám vaše dieťa ukradlo peniaze
 • Ak zistíte, že vaše dieťa zadržala polícia
 • Ak zistíte, že vaše dieťa berie drogy
 • Ak zistíte, že vaše dieťa ušlo z domu
 • Ak sa cítite byť zlým rodičom
 • Ak sa cítite vyhorená/ý
 • Ak potrebujete vypočuť
 • Ak vám zomrel blízky človek
 • A mnoho ďalšich príkladov.