Nachádzate sa v záložke Podporky – skratka pre Podporné skupiny.

Tento formát podpory školským podporným tímom sme vytvorili ako jednu z aktivít OZ Inkluziv.

Prostredníctvom podporiek by sme chceli  členom školských podporných tímov vytvoriť priestor na:

  • Psychohygienu
  • Emočné vyventilovanie sa
  • Pocit podpory zo strany kolegov zo ŠPT
  • Pocit podpory, že vo svojich denno-denných výzvach nie ste sami
  • Zdieľanie akýchkoľvek “zákutí“ našej práce
  • A jednoducho na všetko, čo by ste chceli zdieľať v kruhu svojich kolegýň a kolegov
 

Tieto stretnutia budú BEZ supervízneho vedenia. Pre tieto účely organizujeme Supervízne webináre – BÁLINTOVKY s Evkou Bartovou, pozrite záložku SUPERVÍZIA.

KDE: ZOOM

KEDY: termíny aktualizujeme v prihlasovacom formulári

O KOĽKEJ? Od 17:30 – 18:30

PRE KOHO? členov školských podporných tímov: školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov, koordinátorov prevencie, výchovných poradcov, logopédov.

KAPACITA: Uvidíme, koľko bude záujemcov, ako sa aktivita uchytí. Sledujte udalosť na FB. Max do 15 osôb.

ZADARMO.

Link na online stretnutie vám pošleme na mail.

Ako budú vyzerať online stretnutia?

Ako adnimistrátor bude vždy spúšťať online meeting niekto z tímu OZ Inkluziv.

Počkáme 5 min, kým všetci „dobehnú“.

V krátkosti sa predstavíme, kto sme sa na stretnutí zišli, odkiaľ sme a na akej škole pracujeme.

Na meetingoch si budeme tykať ako je to zvykom medzi nami 🙂

A začneme so zdieľaním, ktoré môže vyzerať v podobe:

  • Otázka na pomoc pri riešení konkrétneho problému s klientom – skupina môže/nemusí vedieť pomôcť, záleží od toho, či niekto má skúsenosti s daným problémom, preto pomoc môže byť len orientačná, presmerovanie na iného odborníka, poradňu OZ Inkluziv, CPPPaP, VÚDPaP a pod.
  • Otázka na pomoc pri riešení dlhodobejšej dilemy – skupina môže vysloviť svoje skúsenosti a poskytnúť svoj pohľad na situáciu.
  • Otázka na pomoc pri riešení praktického, metodického, legislatívneho problému – opäť záleži, čo to bude, či sa niekto stretol s daným problémom.
  • Len tak sa vyrozprávať – zamyslieť sa nad situáciami, ktoré sa Vám stali.

 

Žiadne záznamy sa z online stretnutí nebudú robiť.

Tešíme sa na každého jedného/jednu z vás na online Podporkách.

Veríme, že sa tento formát podpory uchytí.

Prihlasovací formulár