Na kampani spolupracovali rodičia detí so ZZ a ďalší odborníci, pre ktorých je inklúzia dôležitá. Na spoločnú cestu za inklúziou sa vydali  občianske združenia Akčné rodiny, Svet rodiny, Creativas made, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a OZ Inkluziv.

To, čo je pre iných štandartné je pre nás vzácne.
Cieľom kampane je upozorniť verejnosť na absurdity, s ktorými sa rodiny detí so zdravotným znevýhodnením  stretávajú v bežnom živote. Situácie, ktoré sú často nepredstaviteľné pre bežného človeka.
 
Snahou kampane je prispieť k osvete o:
  • rodinách s deťmi so zdravotným znevýhodnením , ktoré chcú byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti
  • ako a čím žijú rodiny detí so ZZ na Slovensku, ako žijú v nedostatočnej podpore štátu a s nefunkčným sociálnym systémom
  • absurdnom procese posudzovania stupňa odkázanosti detí so ZZ a následne vymožiteľnosť opatrovateľského príspevku na dieťa
  • často nepodporujúcom prostredí školy pre deti so ZZ
  • nedostatočnej zdravotnej starostlivosti o deti so ZZ a nepresnej diagnostickej činnosti
 
Snahou je tiež poukázať na pozitívne stránky ako:
  • príklady dobrej praxe v školách a škôlkach
  • podporné skupiny pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí, kde nájde pomoc každý, kto má záujem
  • spolupráca rodín a odborníkov na začlenení všetkých detí do spoločnosti
  • inkluzívne herne, tábory, workshopy a aktivity, ktoré spájajú zdravé aj zdravotne znevýhodnené deti a učia ich vzájomnej tolerancii a empatii
 
Poďakovanie
OZ Inkluziv s radosťou prispelo aspoň malou kvapkou k osvete o podmienkach života rodín s deťmi so ZZ na Slovensku.
Ako odborníci zo školských podporných tímov vnímame radosti aj starosti týchto rodín a mnohí sa snažíme pomôcť aspoň podporujúcim inkluzívnym prostredím v školách.
Nie je to však realitou na každej jednej škole na Slovensku, preto apelujeme na kolegov z iných škôl, aby prispeli k inkluzívnemu nastaveniu školského systému a pomohli týmto rodinám v neľahkej životnej situácii.
Ďakujeme šikovným mamičkám za iniciatívu a spoluprácu na tejto kampani. Skláňame sa pred množstvom iniciatív, ktoré robia vo svojich OZ pre svoje aj iné deti, pripomienkujú  legislatívu, organizujú podporné podujatia pre rodičov detí so ZZ, zháňajú 2% a iné sponzorské dary na terapie pre deti, vzdelávacie materiály, podporné skupiny, inkluzívne tábory a rôzne iné aktivity.Sme tu pre vás.
 
Kampaňové videá nájdete tu:
Kika, mamina chlapca s Aspergerovým syndrómom o súdnom pojednávaní o vymožiteľnosti práva na opatrovateľský príspevok:
https://www.youtube.com/watch?v=Xd0GZ0yKpPM&list=PL9vHhFpBzks3BpR48apxOr2MkPnWzKkrb&ab_channel=Port%C3%A1l%C5%A0kolskejPsychol%C3%B3gie

Nika, mamina chlapca s Aspergerovým syndrómom o potrebe školských podporných tímov na stredných školách:
https://www.youtube.com/watch?v=X9qWaSRVeMg&list=PL9vHhFpBzks3BpR48apxOr2MkPnWzKkrb&index=2&ab_channel=Port%C3%A1l%C5%A0kolskejPsychol%C3%B3gie
Adriana, mamina chlapca s Aspergerovým a Tourettovým syndrómom o rodičovských podporných skupinách:
https://www.youtube.com/watch?v=8T2ic-szIz8&list=PL9vHhFpBzks3BpR48apxOr2MkPnWzKkrb&index=3&ab_channel=Port%C3%A1l%C5%A0kolskejPsychol%C3%B3gie
 
 
 
Informácie o aktivitách rodín detí so ZZ nájdete tu:
Link na Akčné rodiny – FB stránka
https://www.facebook.com/akcnerodiny
Link na YT kanál
https://youtube.com/@AkcneRodiny
Link RC Svet rodiny
www.svetrodiny.sk
https://www.facebook.com/SvetRodiny
Podporné rodičovské skupiny https://svetrodiny.sk/pre-rodicov-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim/
Inkluherne : https://svetrodiny.sk/inkluherne/
TeensClub : https://svetrodiny.sk/teensclub/
Platorma rodín detí so ZZ: https://www.platformarodin.sk/