inkluenc vizual

INKLUENCERI

Ďalším podporným projektom OZ Inkluziv je psychoedukačný, osvetový a motivačný projekt s názvom INKLUENCERI

(od slova include (z ang. zahrnúť), po príp. tiež inclusion (ang. inklúzia) + er (prípona pre osoby v ang.jazyku) – mierne upravené z dobre známeho influencer.

Keďže sa zameriavame na témy inklúzie, napadlo nás zameniť jedno písmenko v slove INFLUENCER a vznikol z toho opäť neologizmus – INKLUENCER.

Kto je INKLUENCER?

Mladý človek, ktorému záleží na duševnom zdraví svojich rovesníkov a prostredníctvom atraktívnych videí s hodnotným obsahom šíri osvetu o témach duševného zdravia, ktoré súčasných mladých ľudí trápia.

Projekt je postavený na PEER prístupe.

Cieľová skupina projektu:

Mladí ľudia od cca 11 – 18 rokov – užívatelia sociálnej siete Tik-Tok.

Cieľ projektu:

Pravidelne produkovať videá atratívne pre sledovateľov Tik-Toku  

 • na podporu psychického zdravia a wellbeingu mladých ľudí,
 • na šírenie osvety o témach duševného zdravia,
 • na edukovanie mladých ľudí o psychických poruchách, vlastnom prežívaní, búrlivých zmenách v období puberty a adolescencie, možnostiach relaxácie a budovania reziliencie
 • a ukázať im svetlo na konci tunela, keďže ako školskí psychológovia spolu s kolegami zo školských podporných tímov sme zaznamenali zvýšené sebapoškodozvacie sklony, suicidálne pokusy, poruchy príjmu potravy, depresie, úzkosti, sociálne fóbie, nástrahy v online svete, kyberšikanovanie, nadužívanie internetu a sociálnych sietí či fenomén nazvývaný languishing (z ang. prežívanie) a množstvo ďalších odchýlok od zdravého vývinu po pandémii.
 

Aktivita projektu:

VIDEO PRODUKCIA

Natáčať a následne editovať videá vhodné pre vybranú cieľovú skupinu a uverejňovanie na Tik-Tok(u)

Účastníci projektu:

Mladí ľudia od 15 – 18r. – dobrovoľníci, ktorí sa môžu zapojiť do projektu nasledovne:

 1. Ozvú sa nám na inklucenceri@gmail.com a budú s nami spolupracovať pravidelne, tj. každý mesiac nám vypomôžu natočiť obsah videí na vopred stanovené témy a podľa zadaných kritérií.
 2. Ďalšia možnosť ako sa spolupodieľať na projekte je, že sa nám nemusia ozvať, ale priamo zo svojho účtu na Tik-Toku natočia video inšpirované videami, ktoré nájdu na našom Tik-Toku – INKLUENCERI a označia ho hastagom

#inklucenceri

#somexkluziv_sozinkluziv

V prípade, že dobrovoľníci budú mať pod 18 rokov a budú chcieť spolupracovať s nami v zmysle prvej možnosti. Potrebujeme od nich:

 1. Informovaný súhlas od rodičov, že môžeme zverejňovať fotky a videá, na ktorých budete na našom Tik-Tok účte
 2. A bude s vami spísaná dobrovoľnícka zmluva.
 

Ako členom školských podporných tímov nám veľmi záleží na zdravom vývine mladých ľudí. Denno-denne pracujeme s ich starosťami aj radosťami, a preto sme sa rozhodli iniciovať práve niečo takéto atraktívne pre mladých ľudí. Mladí ľudia trávia denne množstvo času na sociálnych sieťach, preto chceme prispieť motivačnými a osvetovými videami o duševnom zdraví a o iných témach na danej sociálnej sieti TikTok.

Tešíme sa na spoluprácu.

Tím OZ Inkluziv

Možete sa zapojiť do projektu aj ako Škola

Ak ste pedagogický alebo odborný zamestnanec na škole a zaujal Vás koncept projektu INKLUENCERI, neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií.

Vašou úlohou bude koordinovať inkluencerov na vašej škole.

 • Organizovať stretnutia.
 • Plánovať natáčanie videí
 • Pomoc pri obstaraní priestorov a rekvizít
 • Poskytnutie inšpirácie
 • Pomoc pri tvorení scenárov videí
 • Pomoc s post-produkciou vo video editore.

 

Budeme vám veľmi vďační za zdieľanie informácií o projekte, a tak prispejete k tvorbe hodnotovo cenných videí na sociálnej sieti TikTok, na ktorej naši mladí ľudia trávia tooooľko času.

ĎAKUJEME.

Ako by malo vyzerať video?

Videá, ktoré by sme chceli šíriť medzi mladými ľuďmi pod hashtagom #inkluenceri by mali spĺňať  podmienky:

 1. Video by malo mať určitý scenár. Napríklad: Poukázanie na súčasný stav daného fenoménu v životoch mladých ľudí v prvej polovici (tretine) videa a v druhej ukázať riešenia ako by sa to mohlo zlepšiť.
 2. Videá majú poskytovať RIEŠENIA, TIPY, ODPORÚČANIA na riešenie…
 3. Videá by mali končiť pozitívne alebo aspoň s odporúčaním na vyhľadanie odbornej starostlivosti v oblasti duševného zdravia, či inej situácie. (kyberšikanovanie, neplánované tehotenstvo, rozchod, ohováranie a pod.)

Toto sú 3 zásady, ktoré by mohli byť vo videách nejakým spôsobom zakomponované.

Nie je to však podmienkou, ak sa rozhodnete natáčať kratšie videá, len s jednou myšlienkou, motivačné videá, osvetové, zábavné videá a pod., tak tieto videá nemusia mať nevyhnutne striktný scenár alebo dej.

Radi s vami prekonzultujeme obsah vášho pripravovaného videa.

Neváhajte nás kontaktovať na: inkluenceri@gmail.com