inkluenc vizual

INKLUENCERI

Ďalším podporným projektom OZ Inkluziv je psychoedukačný, osvetový a motivačný projekt s názvom INKLUENCERI

(od slova include (z ang. zahrnúť), po príp. tiež inclusion (ang. inklúzia) + er (prípona pre osoby v ang.jazyku) – mierne upravené z dobre známeho influencer.

Keďže sa zameriavame na témy inklúzie, napadlo nás zameniť jedno písmenko v slove INFLUENCER a vznikol z toho opäť neologizmus – INKLUENCER.

Kto je INKLUENCER?

Mladý človek, ktorému záleží na duševnom zdraví svojich rovesníkov a prostredníctvom atraktívnych videí s hodnotným obsahom šíri osvetu o témach duševného zdravia, ktoré súčasných mladých ľudí trápia.

Projekt je postavený na PEER prístupe.

Cieľová skupina projektu:

Mladí ľudia od cca 11 – 18 rokov – užívatelia sociálnej siete Tik-Tok.

Cieľ projektu:

Pravidelne produkovať videá atratívne pre sledovateľov Tik-Toku  

  • na podporu psychického zdravia a wellbeingu mladých ľudí,
  • na šírenie osvety o témach duševného zdravia,
  • na edukovanie mladých ľudí o psychických poruchách, vlastnom prežívaní, búrlivých zmenách v období puberty a adolescencie, možnostiach relaxácie a budovania reziliencie
  • a ukázať im svetlo na konci tunela, keďže ako školskí psychológovia spolu s kolegami zo školských podporných tímov sme zaznamenali zvýšené sebapoškodozvacie sklony, suicidálne pokusy, poruchy príjmu potravy, depresie, úzkosti, sociálne fóbie, fenomén nazvývaný languishing (z ang. prežívanie) a množstvo ďalších odchýlok od zdravého vývinu po pandémii.

Aktivita projektu:

VIDEO PRODUKCIA

Natáčať a následne editovať videá vhodné pre vybranú cieľovú skupinu a uverejňovanie na Tik-Tok(u)

Účastníci projektu:

Mladí ľudia od 15 – 18r. – dobrovoľníci, ktorí sa môžu zapojiť do projektu nasledovne:

  1. Ozvú sa nám na inklucenceri@com a budú s nami spolupracovať pravidelne, tj. každý mesiac nám vypomôžu natočiť obsah videí na vopred stanovené témy a podľa zadaných kritérií.
  2. Ďalšia možnosť ako sa spolupodieľať na projekte je, že sa nám nemusia ozvať, ale priamo zo svojho účtu na Tik-Toku natočia video inšpirované videami, ktoré nájdu na našom Tik-Toku – INKLUENCERI a označia ho hastagom

 

#inklucenceri

#somexkluziv_sozinkluziv

 

V prípade, že dobrovoľníci budú mať pod 18 rokov a budú chcieť spolupracovať s nami v zmysle prvej možnosti. Potrebujeme od nich:

  1. Informovaný súhlas od rodičov, že môžeme zverejňovať fotky a videá, na ktorých budete na našom Tik-Tok účte
  2. A bude s vami spísaná dobrovoľnícka zmluva.

 

Ako členom školských podporných tímov nám veľmi záleží na zdravom vývine mladých ľudí. Denno-denne pracujeme s ich starosťami aj radosťami, a preto sme sa rozhodli iniciovať práve niečo takéto atraktívne pre mladých ľudí.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

Tím OZ Inkluziv.