236410680_897648154214538_8823638639639885663_n

Milé pani učiteľky a páni učitelia.

Nachádzate sa v záložke Online Poradňa.

Mnohí máte v škole školskú psychologičku alebo školského  psychológa spolu so školským podporným tímom, ktorých môžete vyhľadať, keď potrebujete.

Mnohí však takúto možnosť stále nemajú. Preto by sme vám radi ponúkli služby psychologického poradenstva prostredníctvom OZ Inkluziv.

Môžete sa obrátiť na odborníkov v Online Poradni s akýmkoľvek problémom na riešenie. V prípade, že bude vaša otázka/výzva vyžadovať kompetencie iného odborníka, radi vás naňho presmerujeme.

Na kolegov zo ŠPT sa môžete obrátiť napríklad v týchto situáciach:

  • Ak potrebujete prekonzultovať problémy v učení vybraných žiakov
  • Ak potrebujete prekonzultovať problémy v správaní vybraných žiakov
  • Ak potrebujete prekonzultovať osobitosti výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so ŠVVP
  • Ak sa cítite preťažený/á
  • Ak pociťujete šikanu na pracovisku
  • Ak máte problém so stresom
  • Ak máte problém s kolegyňou/kolegom
  • Ak máte osobné problémy